Author: Kancelaria Kaliciński


Zastępcza kara pozbawienia wolności


  Polski ustawodawca nie definiuje wprost tego zagadnienia, jednak jak można wywnioskować na podstawie przepisów prawa, jest to kara pozbawienia wolności, którą sąd zarządza, lub może zarządzić w zamian za niewykonaną karę ograniczenia wolności, karę grzywny, lub inne niewykonane obowiązki. Kiedy sąd orzeka karę zastępczą?...

O środkach zapobiegawczych słów parę…


Dziś postaram się przybliżyć Państwu temat stosowania przez sąd lub prokuratora środków zapobiegawczych. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa środki zapobiegawcze mogą być stosowane do realizacji następujących celów: zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, zapobiegnięcia popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. Ponadto tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze można...

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przy rozwodzie


Rozwód jest już z samej definicji czymś trudnym i nieprzyjemnym dla obojga małżonków. Strach pomyśleć, jakie emocje wywoływać może w głowie małego dziecka. Najważniejszą rzeczą, jaką należy, mu wtedy uświadomić jest to, że rozwód nie zabiera mu możliwości kontaktowania się z żadnym z rodziców. Nie...

Kiedy możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie?


Warunkowe zwolnienie przedterminowe to charakterystyczny instrument polityki karnej państwa, który przy określonych okolicznościach umożliwia wcześniejsze zwolnienie skazanego z zakładu karnego. Należy mieć na uwadze, że instrument ten odnosi się wyłącznie do kary pozbawienia wolności, a nie kary zastępczej i nie należy go rozpatrywać w formie...

Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym


W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu rolę obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

Prawo autorskie osobiste a majątkowe


Z pewnością każdy z Was słyszał o prawach autorskich osobistych i majątkowych. Jednak w rzeczywistości nie każda osoba wie, czego dokładnie dotyczą te istotne terminy prawnicze i jaka jest pomiędzy nimi różnica. Często są one mylone bądź źle interpretowane, dlatego w dzisiejszym artykule postaramy się...

Mieszkanie dla młodych – jakie warunki trzeba spełnić?


Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, ale nie posiadasz wkładu własnego? Skorzystaj z programu rządowego Mieszkanie Dla Młodych (MDM), który pomaga w zakupie pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. W ramach wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowuje wkład własny do kredytu hipotecznego. Program nie jest jednak skierowany do...

Bezpłatne praktyki studenckie – czy to zgodne z prawem?


Obecny rynek pracy jest niezwykle wymagający, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Odnalezienie ciekawej, perspektywicznej i dobrze płatnej pracy, która jest zgodna z uzyskanym zawodem, jest niezwykle trudnym zadaniem. Czasem o jedno stanowisko ubiega się nawet kilkadziesiąt osób, dlatego jedynym skutecznym sposobem...

Unieważnienie testamentu – kiedy?


Testament to jedno z kluczowych pojęć, które jest bezpośrednio związane z prawem spadkowym. Zgodnie z definicją, testament jest jednostronną czynnością prawną, w której testator, czyli osoba sporządzająca spadek, zarządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Testament może sporządzić wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności...

Rozwód i separacja z punktu widzenia prawa – podstawowe różnice


Sprawy rozwodowe to sprawy wyjątkowo delikatne nie tylko dla dwójki małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Kwestie te wymagają szczególnego podejścia i wyczucia oraz znajomości prawa, na przykład w zakresie sporządzenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie lub bez winy oraz innych pism procesowych....