Czy każda kradzież to przestępstwo?


Wraz ze zmianami w wysokości najniższej pensji, zmieniają się też kwoty wartości przedmiotów, których kradzież uchodzi za przestępstwo. Początkowo była to kwota 250 zł. Obecnie mówimy już o wyższych sumach. Jak to się dzieje?

Czym jest konfiskata rozszerzona?


20 grudnia rozpoczęto planowanie zmian w prawie. Dzięki nim ma nastąpić przełom w walce ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Co pomoże zlikwidować dotychczasowe problemy z majątkiem pozyskanym drogą przestępczą?

Ucieczka z miejsca wypadku – czym grozi?


Często w mediach słyszymy o sytuacjach, w których sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Co to oznacza? Czy grozi mu za to inna odpowiedzialność karna niż za samo spowodowanie wypadku? I kiedy odejście z miejsca wypadku jest uzasadnione? Zapraszam do lektury.

Ustalenie imienia i nazwiska dziecka


Wraz z nadejściem nowego roku na wielu portalach internetowych znaleźć możemy statystyki odnośnie do najczęściej nadawanych polskich imion w ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy. Skłania to do refleksji – czy każde imię może zostać nadane dziecku? I jak przebiega proces ustalenia nazwiska, np. w przypadku rodziców...

Odroczenie wykonania kary


Wydawać by się mogło, że prawomocny wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym, jednak polskie prawo przewiduje odstępstwo od tej reguły. Jedną z instytucji, z której może skorzystać skazany, jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, które można interpretować jako...

O rodzajach aktów oskarżenia (prywatny i subsydiarny)


Akt oskarżenia może być publiczny – pełni wówczas rolę skargi zasadniczej – lub prywatny. Dziś chcemy jednak skupić się na jeszcze innym podziale – rozróżnieniu aktów na prywatne i subsydiarne. Czym one właściwie są?

O środkach zapobiegawczych słów parę…


Dziś postaram się przybliżyć Państwu temat stosowania przez sąd lub prokuratora środków zapobiegawczych. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa środki zapobiegawcze mogą być stosowane do realizacji następujących celów: zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, zapobiegnięcia popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. Ponadto tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze można...

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przy rozwodzie


Rozwód jest już z samej definicji czymś trudnym i nieprzyjemnym dla obojga małżonków. Strach pomyśleć, jakie emocje wywoływać może w głowie małego dziecka. Najważniejszą rzeczą, jaką należy, mu wtedy uświadomić jest to, że rozwód nie zabiera mu możliwości kontaktowania się z żadnym z rodziców. Nie...

Kiedy możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie?


Warunkowe zwolnienie przedterminowe to charakterystyczny instrument polityki karnej państwa, który przy określonych okolicznościach umożliwia wcześniejsze zwolnienie skazanego z zakładu karnego. Należy mieć na uwadze, że instrument ten odnosi się wyłącznie do kary pozbawienia wolności, a nie kary zastępczej i nie należy go rozpatrywać w formie...

Rozwód a podział majątku


Rozwód wiąże się z koniecznością ustalenia między małżonkami wielu kwestii spornych. Trzeba zdecydować, czyja wina zostanie ujęta we wniosku, z kim zamieszkają dzieci, a także jak podzielony zostanie wspólny majątek pary. Ten ostatni z wymienionych problemów rodzi często poważne spory. Jak zgodnie z prawem może...