Google+ Podział majątku - Adwokat Kaliciński | Warszawa

Podział majątku

Richterhammer aus Holz mit Haus und BuchPodobnie jak sprawy o rozwiązanie małżeństwa, również kwestie związane z podziałem majątku wymagają szczególnego podejścia. Warto więc przy tej okazji skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże obiektywnie spojrzeć na sprawę i rozwiązać ją w sposób najbardziej korzystny.

Oferujemy Państwu pomoc przy ustaleniu składników majątku wspólnego jak i ich wartości.

Reprezentujemy interesy zarówno wnioskodawcy jak i uczestnika postępowania. W zależności od potrzeb Klienta nasza pomoc może polegać w szczególności na:

  • przygotowaniu wniosku o podział majątku, odpowiedzi na wniosek jak również innych pism procesowe,
  • udziale w negocjacjach związanych z ustaleniem składu majątku wspólnego i jego wartości,
  • przygotowaniu projektu umowy podziału majątku wspólnego.