Włamanie do mieszkania – kwestia prawna


Każdy z nas żyje świadomością, że w swoim domu jest w pełni bezpieczny. Chroniony przed wieloma negatywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz utrapieniami. Powrót do domu kojarzy się z czymś przyjemnym, jednak czasem zdarzają się sytuacje, w których jest zupełnie inaczej. Otwierasz drzwi i widzisz straszny rozgardiasz. Szafki pootwierane na oścież, a przedmioty powyrzucane na podłogę. Uświadamiasz sobie, że pod Twoją nieobecność mieszkanie zostało splądrowane przez złodzieja. Jakie są kwestie prawne związane z tym procederem? Co grozi złodziejowi? W dzisiejszym artykule znajdziemy odpowiedź na te pytania.

Czym jest kradzież?

Kradzież jest uznawana za jedno z najpospolitszych przestępstw, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Bezpośrednio wiąże się z nią włamanie, czyli pokonanie przeszkody materialnej lub zabezpieczenia umożliwiającego wejście do danego pomieszczenia, w którym przebywanie jest zabronione dla osób nieupoważnionych. Definicja „włamania” jest pojęciem prawnym, którego treść jest ustalana autonomicznie w obszarze prawa karnego. Włamanie z kradzieżą jest zawsze interpretowane jako przestępstwo, niezależnie od wartości skradzionych przedmiotów. W tym przypadku kodeks karny w art. 279 przewiduje kare w postaci pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W przypadkach mniejszej wagi sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Włamanie bez kradzieży 

Zupełnie inaczej jest interpretowane włamanie do mieszkania bez kradzieży. Definiuje się je jako usiłowanie dokonania czynu zabronionego. Zgodnie z art. 13. § 1. za usiłowanie odpowiada ten, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Jeżeli usiłowanie dokonania czynu zabronionego polegało na działaniu czynnym np. próba pokonania zabezpieczenia, wówczas sprawcy takiego czynu grozi identyczna kara jak sprawcy kradzieży, czyli od d 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak w tym przypadku sądy często kierują się tzw. dyrektywami kary, wymierzając łagodniejszy wymiar niż w przypadku popełnienia przestępstwa kradzieży.

Usiłowanie nieudolne

Kodeks karny art. 13 p. 2 uwzględnia również usiłowanie nieudolne, czyli chęć popełnienia przestępstwa, które skazane jest na niepowodzenie ze względu braku przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub użycia środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Wówczas sąd może orzec nadzwyczajne załagodzenie kary.

Uszkodzenie mienia

Włamanie bez kradzieży może być również interpretowane jako uszkodzenie mienia. Jeżeli wartość uszkodzonego mienia przekracza kwotę 250 złotych, co w przypadku włamania nie jest trudne do osiągnięcia, wówczas czyn ten jest interpretowany jako przestępstwo, definiowane przez art. 288 kodeksu karnego. W takim przypadku sąd może orzec karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz