fotolia.com, #97955023 | Autor: sakhorn38

Paczki dla więźniów – na jakich zasadach są przekazywane?


Bliscy osadzonego w zakładzie karnym chcą często przekazać swojemu bliskiemu paczkę z żywnością. Nie wiedzą jednak, jakie zasady panują w zakładach i co jest dozwolone, a co stanowczo zabronione. W ubiegłym roku z 1 lipca w życie weszły nowe przepisy, określające zasady przesyłania paczek więźniom. Na czym polegają?

Przepisy przewidują, że paczki mogą być wysyłane do więźniów raz w miesiącu. Dyrektor zakładu karnego na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia osadzonego może jednak zezwolić na częstsze przekazywanie osadzonemu paczek. Nowe zasady z 1 lipca 2015 roku zakładają, że więzień może posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nie większym niż 6 kg.

Jak odbywa się realizacja otrzymania paczki żywnościowej lub z wyrobami tytoniowymi?

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej więzień składa na piśmie. Powinien złożyć je zgodnie z procedurami obowiązującymi w czasie realizacji zakupów. Jeśli zamówienie jest realizowane przez osobę najbliższą skazanemu, składa się je bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę w kantynie. Można złożyć je w czasie widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej. Można również przesłać zamówienie bezpośrednio do tego podmiotu. Kantyna musi zatwierdzić, że skazany spełnia wymogi i ma uprawnienia do otrzymania paczki. Potwierdzenie, które uprawnia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej, jest wykonywane zgodnie z konkretną procedurą. Kiedy zamówienie wpłynie do kantyny, jej przedstawiciel kontaktuje się z funkcjonariuszem służby więziennej i przekazuje dane osadzonego, którego zamówienie dotyczy oraz dane osoby składającej zamówienie. Funkcjonariusz sprawdza, czy skazany jest uprawniony do otrzymania paczki, a także czy osoba, która złożyła zamówienie, jest osobą najbliższą. Te informacje przekazuje przedstawicielom kantyny.

Jak sprawdzane jest takie uprawnienie?

To, czy skazany może otrzymać paczkę żywnościową lub paczkę z wyrobami tytoniowymi, sprawdza się, ustalając, czy skazany w danym miesiącu nie otrzymał jeszcze paczki żywnościowej lub z wyrobami tytoniowymi, a także, czy nie ma on kary pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy. Sprawdza się również, czy skazanemu udzielono nagrody — zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej.

Dostarczenie paczki

Między datą złożenia zamówienia a dostarczeniem paczki nie powinno upłynąć więcej czasu niż 5 dni roboczych. Jeżeli zajdzie konieczność wytransportowania osadzonego, taka paczka przygotowywana jest niezwłocznie. Z kolei jeśli nie jest to możliwe, wówczas odstępuje się od jej przygotowania. Jeśli nie ma możliwości zrealizowania paczki z powodów niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, wówczas kwota wpłacona na zakup paczki żywnościowej lub paczki z wyrobami tytoniowymi będzie zwrócona, jednak pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez kantynę. Dołączona zostanie do niej informacja o przyczynie odmowy zamówienia.

Wszystkich, którzy poszukują porad prawnych, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz