BillionPhotos.com, fotolia.com, #127212206

Komu i kiedy przysługuje prawo do obrony?


Często słyszymy w telewizyjnych newsach czy w innych źródłach informacji, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony. Co to tak właściwie znaczy? Dziś pochylamy się nad tym zagadnieniem.

Wszystkie zasady dotyczące prawa do obrony określone zostały w kodeksie postępowania karnego jak również częściowo w samej Konstytucji RP. Mówią one, że każdemu oskarżonemu przysługuje możliwość obrony, a więc udowodnienia swojej niewinności, wskazania wszelkich okoliczności łagodzących. Ważny jest tu fakt, że oskarżony może bronić się sam lub poprosić o pomoc obrońcę. Jednocześnie jednego oskarżonego może bronić nie więcej niż trzech obrońców.

Obrońca z wyboru lub z urzędu

Obrońcę, czyli adwokata, w procesie przeważnie wybiera się samemu. Jeśli jednak oskarżony wykaże, że nie stać go na wynajęcie obrońcy za własne środki i udowodni, że taki wydatek znacznie wpłynąłby na jakość życia jego rodziny, sąd może ustanowić dla niego obrońcę z urzędu. Nie ma jednak wówczas możliwości wyboru adwokata. Co ważne, oskarżony może uznać, że chce bronić się sam i nie skorzystać z pomocy obrońcy. Istnieje jednak kilka wyjątków – jeśli osoba oskarżona jest głucha, niema, niewidoma lub uznana za niepoczytalną, wówczas musi towarzyszyć jej obrońca.

Na czym polega rola obrońcy?

Obrońca uprawiony jest do udziału w całym postępowaniu, również w chwili po uprawomocnieniu wyroku. Ten sam adwokat może bronić kilku oskarżonych naraz, o ile ich interesy nie są ze sobą sprzeczne. Jeśli tak by było, sąd wyda postanowienie, w którym określi oskarżonym termin do ustanowienia nowych obrońców. Jeśli z kolei obrońca był wyznaczony przez sąd, wówczas automatycznie zostaną wyznaczeni nowi. Obrońca w trakcie trwania procesu ma za zadanie podejmować tylko takie czynności, które będą działały na korzyść osoby oskarżonej. Co ważne, fakt, że w procesie występuje obrońca, nie wyklucza osobistego działania oskarżonego.

Wszystkich, którzy poszukują adwokata w Warszawie albo chcą otrzymać porady prawne online, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz