Corgarashu, fotolia.com, #52956667

Świadek w postępowaniu karnym. Jakie są jego prawa i obowiązki?


Kim jest świadek w postępowaniu karnym? To osoba, która może posiadać informacje istotne dla postępowania karnego, albowiem przykładowo przypadkowo znalazła się na miejscu zbrodni czy wypadku. Jakie są więc jego obowiązki i prawa?

a

Najważniejsze, żeby był. Świadkowie są niezwykle cenni w każdym postępowaniu karnym, ponieważ ich zeznania mogą być kluczowe dla ustalenia sprawcy i określenia odpowiedniej dla niego kary. Okazuje się jednak, że osoba, którą wezwano w charakterze świadka, ma nie tylko szczególne prawa, ale i obowiązki. Jakie ?

Obowiązki świadka

Przede wszystkim świadek musi stawić się w danym dniu, o konkretnej godzinie, w miejscu, które zostało mu wskazane. Jeśli okazałoby się, że ze względu na stan zdrowia czy inne ograniczenia nie może pojawić się na przesłuchaniu, może zostać przesłuchany w innym miejscu, np. u siebie w domu. Możliwe jest również przesłuchanie przy użyciu urządzeń, które umożliwią rozmowę na odległość. Jeśli zaś świadek nie zjawi się na przesłuchaniu, może zostać nałożona na niego kara w wysokości 3.000 złotych. Podobnie jest w przypadku, gdy wezwany oddali się z miejsca składania zeznań.

Czy składanie zeznań jest obowiązkowe?

Tak. Wprawdzie istnieje możliwość odmowy składania zeznań, jednak jeśli świadek zrobi to bezpodstawnie, również może otrzymać karę pieniężną lub nawet zostać aresztowanym na 30 dni. Świadek musi również złożyć przyrzeczenie. Jego obowiązkiem jest również mówienie tylko i wyłącznie prawdy. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prawa świadka

A do czego świadek jest uprawniony? Przede wszystkim wolno mu odmówić składania zeznań oraz ewentualnie uchylić się od odpowiedzi na pytanie. Warto jednak zaznaczyć, że prawo to mają tylko najbliżsi podejrzanych. Jeśli świadek zażyczy sobie, aby przesłuchiwano go z wyłączeniem jawności, może tego zażądać. Jeśli nie będzie chciał publicznie podawać swojego miejsca zamieszkania, może zastrzec jego podawanie, do wyłącznej wiadomości sądu i prokuratury. Istnieje też pewne uprawnienie w przypadku rozpoznawania osoby oskarżonej. Jeśli świadek nie zgodzi się, by podejrzani widzieli go w trakcie tej czynności, może złożyć wniosek o przeprowadzenie rozpoznawania w sposób, w który niemożliwe będzie rozpoznanie świadka przez osobę oskarżoną.

Bycie świadkiem to dla wielu osób czynność mocno stresująca. Wszystkich tych, którzy poszukują porad w zakresie prawa karnego, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz