Photolights, fotolia.com, #140079078

Wymiar sprawiedliwości wobec sprawców zabójstw


Zabicie drugiego człowieka to jedno z najsurowiej karanych, ale także najbardziej przerażających przestępstw. Jak prawo odnosi się do sprawców zabójstw? Jaka kara grozi za umyślne, a jaka za nieumyślne pozbawienie kogoś życia? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Przeciwko zdrowiu i życiu

O przestępstwach przeciwko zdrowiu i życiu mówią artykuły od 148 do 162 kodeksu karnego. O samym zabójstwie mówi natomiast art. 148. Zacytujmy go:

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w §2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Widać, że zamierzone zabicie kogoś łączy się z koniecznością poniesienia dotkliwej kary w postaci pozbawienia wolności. Długość lat spędzonych w więzieniu będzie różniła się tylko w zależności od kwalifikacji czynu.

a

Niezamierzone pozbawienie życia 

Istnieje również możliwość spowodowania czyjejś śmierci przez przypadek – na przykład poprzez niedopilnowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu, gdzie przebywają ludzie. O niezamierzonym spowodowaniu śmierci traktuje art. 155 kodeksu karnego. Przewidziano w nim, że ten, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Takim niezamierzonym pozbawieniem życia może być uderzenie kogoś, bez zamiaru pozbawienia go życia. Jeśli osoba uderzona poniesie śmierć wskutek doznanych obrażeń, to sprawca pobicia, mimo braku zamiaru zabójstwa, może zostać oskarżony o spowodowanie czyjejś śmierci, a następnie pozbawiony wolności.

Osoby, które borykają się z problemami natury prawnej, związanymi z prawem karnym, w tym również z zabójstwami, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kamil Kaliciński

Kamil Kaliciński

Zostaw komentarz