Zastępcza kara pozbawienia wolności


Polski ustawodawca nie definiuje wprost tego zagadnienia, jednak jak można wywnioskować na podstawie przepisów prawa, jest to kara pozbawienia wolności, którą sąd zarządza, lub może zarządzić w zamian za niewykonaną karę ograniczenia wolności, karę grzywny, lub inne niewykonane obowiązki.

Kiedy sąd orzeka karę zastępczą?

Pierwszy przypadek, występuje gdy skazany uchyla się od wykonania kary ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 65 § 1 KKW w sytuacji tej sąd zarządza obligatoryjnie karę zastępczą pozbawienia wolności.

Kolejną możliwością zarządzenia przez sąd kary zastępczej (fakultatywnie), jest uchylanie się od świadczenia pieniężnego, lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 KK.

Uchylanie się

Według orzecznictwa uchylanie się jest to „takie zachowanie skazanego, które jest wyrazem jego negatywnego stosunku do tej kary, a więc wynika z jego złej woli nie zaś z innych przyczyn obiektywnych, czy nawet przez niego zawinionych”. Zatem można stwierdzić, że uchylanie się stanowi świadome niewykonanie obowiązków nałożonych przez organ (lub wynikających z przepisów prawa) z przyczyn od siebie zależnych.

Praktyka

Często trafiają do mnie osoby, które zbagatelizowały sprawy związane z wykonaniem kary ograniczenia wolności, poprzez nieodrobienie nałożonych przez sąd godzin pracy społecznie użytecznej i wyjechały za granicę, zapominając o ciążących na nich obowiązkach. Niestety okazuje się, że nawet kilka lat później, gdy wydaje się, że nikt już o nas nie pamięta i chcemy wrócić do Polski zostajemy zatrzymani przez służby już na lotnisku.

Co dalej?

Oczywiście okoliczności takie nie oznaczają, że zatrzymana osoba resztę kary definitywnie będzie odbywać w zakładzie karnym.

Po pierwsze najlepiej jak najszybciej skontaktować się z obrońcą, który oceni sytuację i podstawę prawną zatrzymania. Obrońca w takim przypadku staje się również łącznikiem między osobą zatrzymaną a jej rodziną.

Adwokat reprezentując swojego Klienta przede wszystkim wnioskuje o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, starając się przywrócić stan poprzedni. Sądy często przychylają się do takich wniosków, o ile są odpowiednio uzasadnione.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem takiego wniosku, lub ustanowieniem adwokata w przedmiotowej sprawie zapraszamy do kontaktu.

email: kancelaria@kalicinski.eu

tel. 515 840 737

Kancelaria Kaliciński

Kancelaria Kaliciński

2 komentarze

  •    Odpowiedz

    Mój mąż został aresztowany jak przylecieliśmy na święta. To było straszne, na szczęście wszystko skończyło się dobrze i znów ma do odrobienia pracę.

Zostaw komentarz