Rozwód – praktyczne informacje


Jak długo trwa postępowanie rozwodowe ?

Często w trakcie konsultacji klienci zadają pytanie „Panie Mecenasie, a ile ta moja sprawa o rozwód w Warszawie może potrwać ?” Odpowiedź na to pytanie może być istotna dla wielu osób rozważających decyzję o rozwodzie. Od czasu postępowania zależeć będzie bowiem, jak długo jeszcze formalnie strony pozostaną małżeństwem.

Sąd Okręgowy

Zacznijmy od tego, że postępowania o rozwód prowadzone są przez sądy okręgowe. W Warszawie są dwa takie sądy:

  • Sąd Okręgowy w Warszawie,
  • Sąd Okręgowy Warszawa- Praga.

Liczba sądów, a w szczególności liczba orzekających sędziów ma wprost proporcjonalny wpływ na to, jak szybko nasza sprawa trafi na wokandę.

Rozwód z winą czy bez?

W przypadku postępowania rozwodowego kluczowe jest to, czy rozwiązania małżeństwa nastąpić ma z orzeczeniem o winie, czy bez. Zostawmy na razie skutki jakie niesie ze sobą orzeczenie rozwodu z winą i skupmy się na samym czasie postępowania.

Rozwód na pierwszym terminie

W przypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie najczęściej postępowanie udaje się zakończyć już na pierwszym terminie rozprawy. W takiej sytuacji sąd nie ustala, który małżonek ponosi odpowiedzialność za rozpad związku. Postępowanie ogranicza się praktycznie wyłącznie do przesłuchania stron, w tym zadania małżonkom kilku pytań. Są to głównie  pytania dotyczące funkcjonowania małżeństwa oraz przyczyn jego rozpadu.

Sytuacja jest prostsza, jeżeli strony nie posiadają małoletnich dzieci lub nie ma sporu w kwestiach ich dotyczących (np. co do wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej lub kontaktów). W takim przypadku postępowanie powinno zakończyć się właśnie na jednej rozprawie. Jeżeli chodzi o sam czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy, to w Warszawie wynosi on obecnie około 5-6 miesięcy.

Długotrwałe postępowanie

Jak kształtuje się sytuacja, gdy małżonkowie domagają się rozwiązania małżeństwa z winy jednego z nich? Jest ona zupełnie odmienna, ponieważ w sądzie winę najpierw trzeba udowodnić.

Nie wdając się w szczegóły, co może stanowić dowód w sprawie, najczęściej strony wnioskują o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków. Ilość zawnioskowanych świadków ma bezpośredni wpływ na przebieg postępowania rozwodowego, szczególnie na jego czas. Jeżeli powód wnioskuje o przesłuchanie np. 5 świadków, to z drugiej strony pozwany nie pozostaje bierny i również przedstawia kilka osób. W takiej sytuacji  możemy być pewni, że sprawa potrwa co najmniej 1,5 roku w I instancji. Jeżeli do tego dojdzie spór w zakresie opieki i kontaktów z dziećmi, to czas ten wydłuża się do 2 lat. W praktyce zdarza się, że rozwód może trwać nawet kilka lat. Trzeba mieć też na uwadze, że sprawa nie musi zakończyć się wyrokiem wydanym przez Sąd I instancji. Zazwyczaj któraś ze stron jest niezadowolona z rozstrzygnięcia i w związku z tym składa apelację.

Apelacja

Obecnie, czas oczekiwania na rozpoznanie odwołania wynosi mniej więcej 12 miesięcy. Może się zdarzyć, że apelacja zostanie rozpoznana szybciej. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że jest to zazwyczaj dłużej niż rok. Podkreślenia wymaga, że do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, strony formalnie nadal pozostają w związku małżeńskim.

Każda sprawa jest wyjątkowa

Powyższe terminy są jedynie szacunkowe. Życie udowadnia, że każda sprawa jest wyjątkowa i wymaga indywidualnej strategii. Sprawy rozwodowe mogą zakończyć się na różne sposoby, w tym także zawarciem ugody. To ostatnie rozwiązanie znacznie skraca czas postępowania ale nie zawsze jest możliwe. Dlatego, podejmując decyzję o rozstaniu warto znać plusy i minusy różnych możliwości aby ostatecznie wybrać to, które będzie dla strony odpowiednie.

Kontakt

http://www.kalicinski-kancelaria.com/kontakt/

Kancelaria Kaliciński

Kancelaria Kaliciński

Zostaw komentarz