Sprawy rodzinne


Obowiązek alimentacyjny – od czego zależy jego wysokość?


Nie tylko miłość, ale również prawo nakazuje rodzicom sprawowanie opieki nam dzieckiem. Niezbędne jest zagwarantowanie mu utrzymania oraz dostarczenie podstawowych środków koniecznych do prawidłowego rozwoju. Jest to oczywiste i nie wzbudza żadnych spornych kwestii, nad którymi należało by polemizować. Jednak czasami sprawa się komplikuje, ponieważ...

Rozwód i separacja z punktu widzenia prawa – podstawowe różnice


Sprawy rozwodowe to sprawy wyjątkowo delikatne nie tylko dla dwójki małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Kwestie te wymagają szczególnego podejścia i wyczucia oraz znajomości prawa, na przykład w zakresie sporządzenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie lub bez winy oraz innych pism procesowych....