O środkach zapobiegawczych słów parę…


Dziś postaram się przybliżyć Państwu temat stosowania przez sąd lub prokuratora środków zapobiegawczych. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa środki zapobiegawcze mogą być stosowane do realizacji następujących celów: zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, zapobiegnięcia popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. Ponadto tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze można...

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przy rozwodzie


Rozwód jest już z samej definicji czymś trudnym i nieprzyjemnym dla obojga małżonków. Strach pomyśleć, jakie emocje wywoływać może w głowie małego dziecka. Najważniejszą rzeczą, jaką należy, mu wtedy uświadomić jest to, że rozwód nie zabiera mu możliwości kontaktowania się z żadnym z rodziców. Nie...

Kiedy możliwe jest warunkowe przedterminowe zwolnienie?


Warunkowe zwolnienie przedterminowe to charakterystyczny instrument polityki karnej państwa, który przy określonych okolicznościach umożliwia wcześniejsze zwolnienie skazanego z zakładu karnego. Należy mieć na uwadze, że instrument ten odnosi się wyłącznie do kary pozbawienia wolności, a nie kary zastępczej i nie należy go rozpatrywać w formie...

Rozwód a podział majątku


Rozwód wiąże się z koniecznością ustalenia między małżonkami wielu kwestii spornych. Trzeba zdecydować, czyja wina zostanie ujęta we wniosku, z kim zamieszkają dzieci, a także jak podzielony zostanie wspólny majątek pary. Ten ostatni z wymienionych problemów rodzi często poważne spory. Jak zgodnie z prawem może...

Orzeczenie winy przy rozwodzie


Jeśli podjęliście Państwo decyzję o rozstaniu – tę najtrudniejszą, przed Wami niestety kolejna. Czy chcecie Państwo rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, czy wolelibyście jednak by sąd zaniechał orzekania o winie ? W tym względzie jest kilka możliwości. W dzisiejszym artykule znajdziecie Państwo informacje,...

Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym


W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu rolę obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

Wymiar kary łącznej – korzyść dla skazanego


Czy kary mogą być łączone ? Czy prawo na to pozwala? Zdarza się przecież, że skazani odsiadują kilka wyroków, za różne przewinienia. Okazuje się, że kodeks karny wymiarowi kary łącznej poświęcił dużo miejsca – rozdział IX dotyczy go niemal w całości. Jakie kary można łączyć...

Dozór elektroniczny – dla kogo?


Kiedy sąd wyznacza karę dla skazanego, określa, w jakim miejscu będzie on ją odbywał. Przeważnie jest to ośrodek karny lub dom osoby skazanej. Tym, którzy za polecenie sądu w konkretnych godzinach muszą przebywać w określonym miejscu, z pomocą przychodzi System Dozoru Elektronicznego. Pozwala on prowadzić...

Nękanie według prawa karnego


Stalking to pojęcie, które w polskim prawie funkcjonuje od niedawna – pojawiło się dopiero 6 czerwca 2011 r. Rozumie się przez nie uporczywe nękanie bądź wzbudzanie zagrożenia. Stalkingiem nazywa się również naruszenie prywatności drugiej osoby jej najbliższych.

Komornik i jego prawa


Zabrany samochód, zajęte mieszkanie, odebrany telewizor. Wizja z sennych koszmarów czy efekt działań komornika? To, co należy do jego praw, określone zostało w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 z póżn. zm.). Komornicy...