Tag: obrót narkotykami


Znamię „znacznej ilości” na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


Przestępstwa narkotykowe w prawie polskim określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zawiera ona szeroki katalog przestępstw związanych m.in. z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, udzielaniem innej osobie czy też posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Prawo a posiadanie i udzielanie narkotyków


Zgodnie z literą prawa przestępstwem jest nie tylko obrót narkotykami, ich udzielanie innej osobie, ale również już samo posiadanie narkotyku rozumianego jako jedna z substancji odurzających lub psychotropowych wymienionych w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak polskie prawo odnosi się w stosunku do osób...