Tag: pieniądze


Organizacja non-profit


Z poczuciem moralności, empatii i współczucia dla innych osób bywa u nas różnie – jedni z nas mają je na wyższym poziomie i chętnie podejmują się czynności, które mogą w jakiś sposób ułatwić komuś życie, inni natomiast uważają, że to, co zarobią należy do nich i...

Obowiązek alimentacyjny – od czego zależy jego wysokość?


Nie tylko miłość, ale również prawo nakazuje rodzicom sprawowanie opieki nam dzieckiem. Niezbędne jest zagwarantowanie mu utrzymania oraz dostarczenie podstawowych środków koniecznych do prawidłowego rozwoju. Jest to oczywiste i nie wzbudza żadnych spornych kwestii, nad którymi należało by polemizować. Jednak czasami sprawa się komplikuje, ponieważ...