Tag: prawo karne


Tymczasowe aresztowanie – niepokojący trend


Konstytucja jako gwarant Konstytucja RP w art.41 gwarantuje każdemu wolność osobistą. Jest to prawo, które może być ograniczone tylko w ściśle określonych przypadkach. Jedną z form ograniczenia wolności jest tymczasowe aresztowanie (areszt). Stanowi środek zapobiegawczy gwarantujący prawidłowy przebieg postępowania karnego. Zasada domniemania niewinności Areszt jest...

Znamię „znacznej ilości” na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


Przestępstwa narkotykowe w prawie polskim określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zawiera ona szeroki katalog przestępstw związanych m.in. z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, udzielaniem innej osobie czy też posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Prawa Osoby Zatrzymanej


Mając na uwadze obecną sytuację, w szczególności w związku z licznymi protestami, pragniemy przypomnieć Państwu o prawach osoby zatrzymanej. Zgodnie z art. 244 § 1 KPK Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo a zachodzi obawa ukrycia się...

Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym


W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu rolę obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

Nękanie według prawa karnego


Stalking to pojęcie, które w polskim prawie funkcjonuje od niedawna – pojawiło się dopiero 6 czerwca 2011 r. Rozumie się przez nie uporczywe nękanie bądź wzbudzanie zagrożenia. Stalkingiem nazywa się również naruszenie prywatności drugiej osoby jej najbliższych.

Włamanie do mieszkania – kwestia prawna


Każdy z nas żyje świadomością, że w swoim domu jest w pełni bezpieczny. Chroniony przed wieloma negatywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz utrapieniami. Powrót do domu kojarzy się z czymś przyjemnym, jednak czasem zdarzają się sytuacje, w których jest zupełnie inaczej. Otwierasz drzwi i widzisz straszny rozgardiasz. Szafki pootwierane na...

Prawa i obowiązki oskarżonego


W prasie i telewizji często spotkać można się z nazywaniem osób, biorących udział w postępowaniu karnym, oskarżonymi. Nie wszyscy jednak wiedzą, co oznacza to określenie. Przybliżmy zatem, kim jest oskarżony i jakie są jego prawa i obowiązki?