Tag: separacja


Z czym wiąże się ograniczenie praw rodzicielskich?


Władza rodzicielska to prawo (a także i obowiązek) rodziców do opieki nad dzieckiem. Przysługuje im od momentu przyjścia potomka na świat i obowiązuje do chwili uzyskania przez niego pełnoletniości. Zachodzą jednak wyjątkowe sytuacje, w których rodzicom – obojgu lub jednemu z nich – zostają odebrane...

Rozwód i separacja z punktu widzenia prawa – podstawowe różnice


Sprawy rozwodowe to sprawy wyjątkowo delikatne nie tylko dla dwójki małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Kwestie te wymagają szczególnego podejścia i wyczucia oraz znajomości prawa, na przykład w zakresie sporządzenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie lub bez winy oraz innych pism procesowych....