Tag: władza rodzicielska


Zrzeczenie się praw rodzicielskich


Sprawy między rodzicami często rozwiązywane są kosztem dzieci. Bywa również i tak, że maluchy cierpią za nałogi rodziców, za ich błędy młodości lub zwyczajny brak odpowiedzialności. Nierzadko wiąże się to z koniecznością uregulowania sytuacji prawnej dziecka, a nawet i zrzeczeniem się praw rodzicielskich przez któregoś z...

Z czym wiąże się ograniczenie praw rodzicielskich?


Władza rodzicielska to prawo (a także i obowiązek) rodziców do opieki nad dzieckiem. Przysługuje im od momentu przyjścia potomka na świat i obowiązuje do chwili uzyskania przez niego pełnoletniości. Zachodzą jednak wyjątkowe sytuacje, w których rodzicom – obojgu lub jednemu z nich – zostają odebrane...