• Kontakt w sprawach nagłych: 501 290 794

Tymczasowe aresztowanie – niepokojący trend

Konstytucja jako gwarant Konstytucja RP w art.41 gwarantuje każdemu wolność osobistą. Jest to prawo, które może być ograniczone tylko w ściśle określonych przypadkach. Jedną z form ograniczenia wolności jest tymczasowe aresztowanie (areszt). Stanowi środek zapobiegawczy gwarantujący prawidłowy przebieg postępowania karnego. Zasada domniemania niewinności Areszt jest to najdotkliwszy środek zapobiegawczy i stanowi dużą dolegliwość dla osoby oskarżonej. Według naczelnej zasady prawa…