• Kontakt w sprawach nagłych: 501 290 794

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy, nieizolacyjny sposób wykonywania kary pozbawienia wolności, poza zakładem karnym. Skazany odbywa karę najczęściej w domu, dzięki wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Sąd wyznacza każdemu skazanemu harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba ta musi przebywać w ściśle określonym miejscu i czasie.

Skazanemu zakładana jest na nogę lub rękę specjalna bransoletka. W domu natomiast instaluje się urządzenie kontrolujące obecność skazanego w miejscu odbywania kary.

Skazany wobec którego zastosowano System Dozoru Elektronicznego może z dużą swobodą uczestniczyć w życiu rodzinnym, przebywać z przyjaciółmi, uczyć się czy pracować.

Celem takiej formy pozbawienia wolności jest resocjalizacja skazanego w normalnych warunkach, tak aby w przyszłości nie popełnił czyny niedozwolonego.

Wykonywanie kary w formie dozoru elektronicznego ma wiele zalet do których należą m. in.: kontakt z bliskimi i możliwość opieki nad nimi, dostęp do mediów i dóbr kultury, aktywność zawodowa i uzyskiwanie dochodów z pracy, możliwość kontynuowania nauki oraz wiele innych.

Wsparcie

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych polegających na wspieraniu skazanych i ich rodzin. Dla naszych Klientów ubiegamy się o możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego. Pomagamy również pomagamy w formalnościach osobom skazanym, które aktualnie wykonują ten sposób kary.
Tel. + 48 515 840 737
E-mail: kancelaria@kalicinski.eu