• Kontakt w sprawach nagłych: 501 290 794

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest instytucją związaną z wykonywodroczenie-kary-445x318aniem kary pozbawienia wolności. Polega na tym, że skazanego można zwolnić przed upływem czasu, na który ta kara została orzeczona. Omawiana instytucja ma charakter fakultatywny i może być zastosowana przez sąd tylko w przypadku pozytywnej prognozy kryminologicznej.
Warto zauważyć, że warunkowe przedterminowe zwolnienie nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Proces ten jest kontynuowany w warunkach wolnościowych. Podczas okresu próby sąd penitencjarny może nałożyć na skazanego pewne obowiązki i oddać go pod dozór.
Skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie tylko po upływie określonego czasu w odbywaniu kary. Czas ten zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa.

Pomoc

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może być złożony m.in. przez obrońcę skazanego. Adwokat kieruje pismo do odpowiedniego sądu penitencjarnego. Obrońca może również złożyć zażalenie na postanowienie sądu, a także ponownie wnioskować o zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku, gdy wcześniej zostało ono odwołane.

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Aby dowiedzieć się, czy przysługuje Ci możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i chcesz złożyć wniosek w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu: kancelaria@kalicinski.eu