• Kontakt w sprawach nagłych: 501 290 794

Sprawy karne

Warszawa jest miastem, w którym szukasz adwokata, który zapewni Ci obsługę na satysfakcjonującym poziomie? Profesjonalisty, który z doświadczenia wie, jak sukcesywnie nadzorować sprawy karne? Jestem do Twojej dyspozycji! Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze Klientów indywidualnych oraz jednostek gospodarczych. Jestem profesjonalistą, którego potrzebujesz!
Jestem świadomy, że prawo dla wielu osób jest niezwykle zawiłą dyscypliną, dlatego każdego Klienta otaczam pełną opieką, oferując ze swojej strony profesjonalne doradztwo oraz pełne zaangażowanie. Skupiam się również na budowaniu zaufania oraz wzajemnej relacji. Taki model pracy nie tylko wpływa na komfort korzystania z moich usług, ale również gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych działań. Zainteresowanym osobom oferuję również porady prawne w formie online. To szybki i wygodny sposób zapewniający kompleksowe doradztwo prawne.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji.

Pomoc prawna świadczona jest w ramach wszelkich przewidzianych kodeksem karnym przestępstw, w szczególności:

  • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami

  • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu i przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej)

  • przestępstw przeciwko mieniu

  • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (spowodowania ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia)

  • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowania wypadku w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)

Kancelaria oferuje również pomoc na etapie postępowanie wykonawczego (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).

Usługi

Mamy szeroki zakres usług. Zajmujemy się zarówno sprawami z zakresu prawa karnego, jak i rodzinnego.