• Kontakt w sprawach nagłych: 501 290 794

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze to czyny zabronione godzące lub zagrażające sferze gospodarczej. Cechą wspólną wszystkich przestępstw gospodarczych jest to, że zagrożone są karą. Krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności z tytułu przestępstw godzących w obrót gospodarczy jest bardzo szeroki. Należy jednocześnie zaznaczyć, że odpowiedzialność ta wynika nie tylko z przepisów kodeksu cywilnego, czy prawa gospodarczego ale również na podstawie kodeksu karnego, w którym prawodawca poświęcił rozdział XXXVI dla opisania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Jakie rodzaje wyróżniamy?

Istnieje szereg przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, które definiowane są m.in. w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym. Posiadamy doświadczenie w następujących sprawach:

  • przestępstwa nadużycia zaufania

  • przestępstwa korupcyjne

  • działanie na szkodę spółki

  • przestępstwa prania brudnych pieniędzy,

  • oszustwa, oszustwa podatkowe, oszustwa kredytowe, oszustwa ubezpieczeniowe

  • karuzele podatkowe, wyłudzenia podatku VAT

  • przestępstwa internetowe

  • nierzetelna dokumentacja

Pomoc prawna

Prawnicy naszej kancelarii świadczą usługi polegające na reprezentowaniu przedsiębiorców i Klientów indywidualnych w sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie ograniczenia ryzyka popełnienia przestępstwa gospodarczego i skarbowego.
Zapraszamy do kontaktu:
+48 515 840 737