Tag: postępowanie sądowe


Komornik i jego prawa


Zabrany samochód, zajęte mieszkanie, odebrany telewizor. Wizja z sennych koszmarów czy efekt działań komornika? To, co należy do jego praw, określone zostało w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 z póżn. zm.). Komornicy...

Postępowanie karne – co się na nie składa?


W polskiej procedurze karnej wyróżnić możemy trzy etapy postępowania. Są to: postępowanie przygotowawcze, sądowe (inaczej jurysdykcyjne, rozpoznawcze) oraz wykonawcze. Na czym polega każde z nich?

Jak przeprowadzić podział majątku przed rozwodem?


Podział majątku to sprawa, z którą muszą się zmierzyć rozwodzące się małżeństwa. Czy istnieje możliwość dokonania podziału majątku przed rozwodem? W jaki sposób go dokonać?