Tag: kodeks pracy


Zwolnienie z pracy – na jakich zasadach?


To jeden z najgorszych scenariuszy wielu pracowników. Niespodziewane zwolnienie z pracy. Na jakich zasadach może się odbyć? I co musi zagwarantować nam wówczas pracodawca?

Prawo pracy – co gwarantuje pracownikowi?


Prawo pracy reguluje stosunki pracodawcy i pracownika jako stron stosunku pracy. Podstawowym aktem, który określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, jest Kodeks pracy. Jakie są główne zasady, wynikające z prawa pracy?