Archive: styczeń 2016


Trójszczeblowe sądownictwo powszechne w Polsce


Sądownictwo powszechne w naszym kraju jest trójszczeblowe. Jego struktura składa się z sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Sądy powszechne orzekają w zakresie prawa karnego, cywilnego, pracy, gospodarczego i rodzinnego. Co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

Umowa leasingu – na czym polega?


Leasing jest jednym z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu) prawo do korzystania z konkretnej rzeczy na pewien czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty, czyli raty leasingowe. Leasing ma współcześnie duże znaczenie gospodarcze. Umożliwia on korzystanie z przedmiotu leasingu przez...

Przepustki w więzieniu – zasady otrzymywania i odbywania


Partnerki i partnerzy osób umieszczonych w zakładach karnych z utęsknieniem wyczekują pierwszej przepustki, podczas której będą mogli zobaczyć się z ukochanym lub ukochaną. Często nie wiedzą oni jednak, kiedy spodziewać się spotkania, ponieważ nie wiedzą, na jakich zasadach udzielane są przepustki.