Tag: adwokat


Tymczasowe aresztowanie – niepokojący trend


Konstytucja jako gwarant Konstytucja RP w art.41 gwarantuje każdemu wolność osobistą. Jest to prawo, które może być ograniczone tylko w ściśle określonych przypadkach. Jedną z form ograniczenia wolności jest tymczasowe aresztowanie (areszt). Stanowi środek zapobiegawczy gwarantujący prawidłowy przebieg postępowania karnego. Zasada domniemania niewinności Areszt jest...

Znamię „znacznej ilości” na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


Przestępstwa narkotykowe w prawie polskim określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zawiera ona szeroki katalog przestępstw związanych m.in. z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, udzielaniem innej osobie czy też posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii...

Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym


W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu rolę obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

Dla przyszłych studentów: studia prawnicze – czego się po nich spodziewać?


Mamy połowę września. Oznacza to, że za kilka dni rozpocznie się kolejny rok akademicki, a wraz z nim kolejne tłumy zeszłorocznych maturzystów pójdą wysłuchać pieśni „Gaudeamus igitur” po raz pierwsi jako studenci. Jak co październik swoje drzwi dla nowych studentów otworzą też wydziały prawa. Czego...

Prawa i obowiązki oskarżonego


W prasie i telewizji często spotkać można się z nazywaniem osób, biorących udział w postępowaniu karnym, oskarżonymi. Nie wszyscy jednak wiedzą, co oznacza to określenie. Przybliżmy zatem, kim jest oskarżony i jakie są jego prawa i obowiązki?