Pio Si, fotolia.com, #77166744

Krajowa Administracja Skarbowa – jakie uprawnienia ma nowa służba?


Od początku marca w Polsce zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jest połączeniem administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Dzięki zmianom służby podatkowe będą mogły lepiej wykorzystać swoje możliwości.

Dzięki powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możliwe będzie lepsze wykorzystanie możliwości kadrowych, finansowych oraz organizacyjnych. Powołany wraz z utworzeniem KAS minister właściwy ds. finansów publicznych zajmie się koordynacją i współpracą w zakresie kształtowania polityki państwa, oczywiście w ramach zadań, należących do KAS. Z kolei sprawami administracyjnymi zajmie się szef KAS. Administracja podatkowa, kontrola skarbowa oraz Służba Celna, czyli te urzędy, które wchodzą w skład KAS, są zobligowane do przestrzegania reguł, które ustaliła Konstytucja Biznesu.

Jakie zadania stoją przed KAS?

Do najważniejszych zadań Krajowej Administracji Skarbowej należały obsługa dużych podatników. W centrali przewidziano utworzenie specjalnego Departamentu Obsługi Klientów i Kluczowych Podmiotów. Jego pracownicy zajmą się dbaniem o najwyższy jakość obsługi. Oprócz tego powołana została specjalna Krajowa Informacja Skarbowa, która zajmie się jednolitą informacją podatkową i celną. Ma za zadanie zadbać o właściwe, jednolite interpretowanie przepisów prawa podatkowego. Udzieli też informacji dotyczących spraw podatkowych czy celnych. Kolejną ważną misją KAS jest działanie zapobiegawcze, które pozwoli uniknąć przestępstw w zakresie podatkowym. Powstały również specjalne piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej, które zajmą się likwidacją szarej strefy. Będą starały się także zmniejszyć liczbę wykroczeń i wszelkich zaniedbań czy nieprawidłowości.

Co da zmiana?

Zmiana ma przede wszystkim ułatwić działania służb podatkowych w kraju. Urzędy celne oraz urzędy kontroli skarbowej zostały teraz połączone w urzędy celno-skarbowe (ich w całym kraju powstało 16). Powstanie KAS pomoże również szybciej i skuteczniej ściągać podatki. Wraz z wprowadzeniem nowego systemu, wiele zmieniło się dla właścicieli firm. Urzędnicy, którzy kontrolują przedsiębiorców, nie muszą zapowiadać swojej wizyty, mają możliwość zapoznawania się z poufnymi dokumentami, a także dokonywać przeszukań lokali z wykorzystaniem technicznych urządzeń.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz