Tag: ciąża


Odroczenie wykonania kary


Wydawać by się mogło, że prawomocny wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym, jednak polskie prawo przewiduje odstępstwo od tej reguły. Jedną z instytucji, z której może skorzystać skazany, jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, które można interpretować jako...

Prawo pracy – co gwarantuje pracownikowi?


Prawo pracy reguluje stosunki pracodawcy i pracownika jako stron stosunku pracy. Podstawowym aktem, który określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, jest Kodeks pracy. Jakie są główne zasady, wynikające z prawa pracy?