Tag: areszt tymczasowy


Prawa Osoby Zatrzymanej


Mając na uwadze obecną sytuację, w szczególności w związku z licznymi protestami, pragniemy przypomnieć Państwu o prawach osoby zatrzymanej. Zgodnie z art. 244 § 1 KPK Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo a zachodzi obawa ukrycia się...

Areszt tymczasowy – na czym polega?


Areszt tymczasowy stosowany jest wobec podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych. Inaczej nazywa się go po prostu aresztem. To najdotkliwszy ze środków zapobiegawczych. Na czym dokładnie polega?