fot. Flickr/CC-BY/Sam

Trójszczeblowe sądownictwo powszechne w Polsce


Sądownictwo powszechne w naszym kraju jest trójszczeblowe. Jego struktura składa się z sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Sądy powszechne orzekają w zakresie prawa karnego, cywilnego, pracy, gospodarczego i rodzinnego. Co jeszcze warto wiedzieć na ich temat?

Sądy powszechne są częścią systemu sądownictwa, właściwą do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów. Do roku 2001 istniały także kolegia ds. wykroczeń. Konstytucja zniosła jednak ich funkcjonowanie, pozostawiając jedynie trójszczeblowe sądownictwo.

Podstawy organizacji sądownictwa

Do obowiązującego polskiego sądownictwa powszechnego należą sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Rozstrzygają one wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów. Sędziowie sądów powszechnych powoływani są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sądy kierowane są przez prezesów, którzy powoływani są przez Ministra Sprawiedliwości. W kwestii finansowej i gospodarczej sądami zarządzają Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Dyrektorzy Sądów Rejonowych, których powołuje Minister Sprawiedliwości.

Na czym polega dwuinstancyjność sądów?

Postępowanie sądowe opiera się na zasadzie dwuinstancyjności. Oznacza to, że wszelkie przeoczenia i uchybienia, dokonane w sądach pierwszej instancji, mogą zostać naprawione. Jeżeli okaże się, że nadal pozostały kwestie do poprawy, mogą one zostać naprawione w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Nie przysługuje ona jednak we wszystkich sprawach. Uchybienia polskich sądów powszechnych są również naprawiane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak dzieje się tak tylko czasami — najczęściej nie są one w ogóle brane pod uwagę ze względu na niezawisłość sędziowską. Obowiązek kontroli nad sądami powszechnymi w zakresie orzekania należy do Sądu Najwyższego.

Ile sądów w Polsce?

Stan prawny na 1 stycznia 2015 roku wskazuje, że w Polsce jest obecnie:

  • 11 sądów apelacyjnych,
  • 45 sądów okręgowych,
  • 321 sądów rejonowych.

Wszelkie sprawy, z które trafiają do sądów, są rozpatrywane indywidualnie. Jeśli poszukują Państwo adwokata z Warszawy, który pomoże podczas postępowania sądowego, na przykład w przypadku rozwodu, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz