Przepustki w więzieniu – zasady otrzymywania i odbywania


Partnerki i partnerzy osób umieszczonych w zakładach karnych z utęsknieniem wyczekują pierwszej przepustki, podczas której będą mogli zobaczyć się z ukochanym lub ukochaną. Często nie wiedzą oni jednak, kiedy spodziewać się spotkania, ponieważ nie wiedzą, na jakich zasadach udzielane są przepustki.

Na początku wyjaśnić należy, że system przyznawania przepustek, zależny jest od typu zakładu karnego, w którym skazany jest umieszczony. Za najcięższe przestępstwa (ale nie tylko) sprawcy są zazwyczaj wysyłani do zakładów karnych typu zamkniętego. Skazani, którzy odbywają tam karę, pozbawieni są możliwości korzystania z przepustek. W przypadkach, gdy karę odbywa się w zakładach otwartych lub półotwartych, możliwe jest otrzymanie przepustki.

s

Kiedy i na jaki czas przepustka jest możliwa?

Jeżeli skazany przebywa w zakładzie półotwartym, może zostać mu udzielona przepustka, jednak nie częściej niż raz w ciągu dwóch miesięcy. Czas przebywania na przepustce nie może przekraczać 14 dni ciągu roku. W zakładzie typu otwartego przepustki mogą być udzielane nie częściej niż raz w miesiącu, a łączny czas ich trwania nie może być dłuższy niż 28 dni w roku. Przepustka może zostać przyznana skazanemu, jeśli jego postawa w trakcie odbywania kary pozwala przypuszczać, że podczas pobytu poza zakładem karnym będzie on stosował się do zasad porządku prawnego. Oprócz tego wymaga się, aby odbył on nie mniej niż połowę tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Ewentualnie jeżeli kara nie przekracza sześciu miesięcy, to przed uzyskaniem zgody na przepustkę musi minąć połowa założonego czasu. (zgodnie z art. 93 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 ze zm.)).

s

Warunki uzyskania przepustki

W pierwszej kolejności należy wskazać, że udzielenie przepustki może nastąpić po stwierdzeniu pozytywnej oceny postępów skazanego w procesie resocjalizacji oraz pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej. Aby skazany mógł uzyskać przepustkę, musi on złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrzony zostanie przez dyrektora zakładu karnego. We wniosku przedstawić powinien dokładne uzasadnienie, wskazując na szczególną rodzinną sytuację, od której uzależniona jest prośba. Przebywając na przepustce, skazany może być zobowiązany do określonego zachowania — najczęściej jest to nakaz przebywania w określonych miejscach pobytu lub zgłaszania się do jednostki Policji.

s

Nagrody

Warto odnotować, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego, oprócz przepustek, przewidują również niezależne od nich nagrody, które skazany może otrzymać.

Zgodnie z art. 137 k.k.w. skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania.

Artykuł 138 § 1 pkt. 8 stanowi, że nagrodą jest zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni.  Warunki przyznania takiej nagrody są praktycznie identyczne jak w przypadku przepustki, jednakże podkreślenia wymaga to, że takie zezwolenie może być udzielone skazanemu niezależnie od typu zakładu karnego, w którym odbywa karę pozbawienia wolności.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

56 komentarzy

 • Avatar
     Odpowiedz
  monika Ostrowska 21 marca 2017 at 17:15

  witam. czy przepustke mozna dostac jak ma sie jeszvze inne wyroki w apelacji?

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 18 maja 2017 at 20:59

   Szanowna Pani. W świetle art. 139 § 1 KKW podstawą przyznania skazanemu przepustki jest uzasadnione przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego. Należy jednak pamiętać, że przepustka jest formą nagrody, a o jej przyznaniu decyduje Dyrektor zakładu karnego.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam
  Moje pytanie brzmi czy osobie , która przebywa w zakładzie karnym typu otwartego jest to kobieta, wychowawca może odmówić/ zawiesić przepustkę do momentu oddania pracy tzw programu resocjalizacyjnego?

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 18 maja 2017 at 20:52

   Szanowna Pani. Przepustka jest formą nagrody, którą przyznaje się Skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego. Dyrektor zakładu karnego może, ale nie musi jej przyznawać. Zgodnie z prawem (art. 139 par. 8 i 9 KKW może odmówić udzielenia przepustki, cofnąć ją lub zamienić na inną.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam Mąż został osadzony w ZK (półotwarty ) za art 286 . na 103 dni ( Osadzony jest od 24.03.2017 jest karany po raz pierwszy wcześniej nie karany za nic ) czekamy obecnie na decyzję co do dozoru elektronicznego ( wniosek złożony już 27.03.2017 roku czyli dziś mija 3 tydzień ) . Ma dobrą opinię ( ogólnie jest bardzo spokojny ) jest jedynym żywicielem rodziny ja choruję na poważne nadciśnienie . Czy jest możliwość uzyskania przez Męża przepustki ? i jaka jest szansa na otrzymanie dozoru oraz ile to jeszcze może potrwać ? Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź .

  Z Poważaniem Katarzyna

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 18 maja 2017 at 20:46

   Szanowna Pani. Oczywiście Pani mąż może ubiegać się o przepustkę, o której decyduje Dyrektor zakładu karnego. Odnośnie dozoru elektronicznego sąd ma 30 dni na rozpoznanie takiego wniosku, jednak jest to termin instrukcyjny (niewiążący) i czas na podjęcie decyzji przez sąd może się wydłużyć. Niestety sąd rozpatrując Państwa wniosek nie weźmie pod uwagę takich okoliczności jak stan Pani zdrowia, a jedynie czy cel kary zostanie osiągnięty. Ponadto
   Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie Skazanego.

 • Avatar
     Odpowiedz
  Magdalena Rasztawicka 7 maja 2017 at 07:44

  Witam
  Moj chłopak obecnie przebywa w ZK od 3 miesiecy ma wyrok 3lata i 5 miesiecy po jakim czasie moze starac sie o przepustkę lub zwolnienie w odbywaniu kary

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 18 maja 2017 at 20:39

   Szanowna Pani. Co do zasady w takim przypadku Pani chłopak może ubiegać się o przepustkę, po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony (art. 139 par. 1 KKW). W tym przypadku decyzję podejmuje Dyrektor zakładu karnego. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest jednym ze środków probacyjnych, o jego przyznaniu orzeka sąd penitencjarny. Pani chłopak może o nie wnioskować po odbyciu co najmniej połowy kary (art. 78 par. 1 KK). Jeśli przestępstwo zostało popełnione w warunkach recydywy specjalnej, lub specjalnej wielokrotnej, warunki ubiegania się o zwolnienie z odbywania reszty kary są bardziej zaostrzone.

   • Avatar
       Odpowiedz

    Moj maz dostal kare 5 miesiecy poz wolnosci w zk polotwartym czy moze dostac przepustke na sw bozego narodzenia2017 i czy moze starac sie o wczesniejsze zwolnienie i po jakim czasie.

    • Kancelaria Kaliciński
        Odpowiedz
     Kancelaria Kaliciński 19 listopada 2017 at 10:46

     Odnośnie przepustek to z uwagi na niski wymiar kary, jest to praktycznie wykluczone. Proponuję spróbować napisać do sądu penitencjarnego wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Odnośnie warunkowego zwolnienia to generalnie przysługuje po odbyciu połowy kary.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam mam pytanie czy jak dwa lata temu muj partner wyszed warunkowo to przepustka mu sie nienalezy mial miec teraz w maju ale wychowawczyni muwi ze nieprzysuguje mu sie opinie od kuratora i policji ma bardzo dobra co mamy robic a wiemy ze moze dostac siedzi juz 1 rok i 2 miesace

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 18 maja 2017 at 20:27

   Szanowna Pani. Zgodnie z art. 139 par. 1 KKW przepustkę, która stanowi nagrodę dla skazanego można przyznać po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Należy pamiętać, że to Dyrektor zakładu karnego decyduje o przyznaniu takiej formy nagrody i nie musi się na nią zgodzić. Aby jednak mógł wziąć to pod rozwagę skazany musi spełnić pewne warunki m.in. jego postawa musi uzasadniać przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie on przestrzegać porządku prawnego. W przypadku przyznania tej formy nagrody duże znaczenie ma nie tylko opinia wychowawcy, ale też samo zachowanie skazanego, np. podczas odbywania poprzednich przepustek.

 • Avatar
     Odpowiedz
  Linda Roszkowska 19 maja 2017 at 15:50

  Witam,narzeczony dostał karę zastępczą za niesplacona grzywne, kara wynosi 3msc z czego już odbył 1/3 kary,tu też mam pytanie czy może się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie z odbycia kary czy musi odbyć całą,jest w zk polotwartym,mamy mala dziecko które strasznie za nim płacze 🙁 co możemy zrobić aby szybciej wrócił do domu bądź dostał przepustkę aby pobyć z małą dłużej niż godzinne widzenie w areszcie. ..

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 19 maja 2017 at 17:15

   Szanowna Pani Lindo, niestety w tym przypadku nie przysługuje warunkowe przedterminowe zwolnienie, natomiast zgodnie z art. 47 par. 1 KKW od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może się zwolnić w każdej chwili poprzez uiszczenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny. Jeśli nie mają Państwo możliwości uiścić opłaty, warto w tym przypadku ubiegać się o odbywanie kary w formie dozoru elektronicznego. O przyznaniu przepustki decyduje Dyrektor zakładu karnego.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Zakład karny Łódź półotwarty i otwarty. Sytuacja dotyczy kobiety skazana na 3 lata za próbę wyłudzenia. Odbyła już 7 miesięcy kary. Zmarł jej tata czy może otrzymać przepustkę na pogrzeb? Od czego to zależy czy ją otrzyma czy nie ?
  I dlaczego dostaje pozwolenie pójścia na pogrzeb z służba więzienna?

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 31 maja 2017 at 17:32

   Szanowna Pani. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego przepustka jest formą nagrody dla skazanego, którą Dyrektor ZK może przyznać po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Decyzja o przyznaniu przepustki należy do Dyrektora i wcale nie musi się on na nią zgadzać. Aby jednak mógł wziąć to pod rozwagę skazany musi spełnić pewne warunki m.in. jego postawa musi uzasadniać przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie on przestrzegać porządku prawnego. Decydując o przyznaniu przepustki bierze się pod uwagę m. in. zachowanie skazanego, opinię wychowawcy itd.

   Jak wynika ze stanu faktycznego osoba skazana uzyskała zgodę na zwolnienie z ZK pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej. Jest to oczywiście zgodne z prawem, a zwolnienie takie nie może jednak trwać dłużej niż 5 dni.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam,
  Chciałam o coś zapytać, jeśli jest taka możliwość.
  Czy zakład karny ma termin w jakim musi powiadomić komisariat/dzielnicowego o tym, że w danym czasie osadzony będzie na przepustce?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  pozdrawiam,
  Anna

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 23 czerwca 2017 at 11:26

   Pani Anno, w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego, oraz Ustawy o Służbie Więziennej brak jest informacji dotyczącej obowiązku pracowników więzienia lub funkcjonariuszy służby więziennej do złożenia takiego powiadomienia. Być może obowiązek ten wynika z przepisów szczegółowych tj. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, bądź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, czy nawet z regulaminu wewnętrznego ZK. Nasza Kancelaria nie zajmuje się tak szczegółowo zasadami panującymi w Zakładach Karnych. Zachęcam Panią do odwiedzenia strony Biuletyn Informacji Publicznej Służby Więziennej (http://www.bip.sw.gov.pl) być może tam znajdzie Pani odpowiedź na swoje pytanie. Pozdrawiam adw. Kamil Kaliciński

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam,
  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 • Avatar
     Odpowiedz
  Edyta wantuch 25 czerwca 2017 at 16:47

  Dzień dobry mój maz siedzi prawie 3lat nie miał żadnej przepustki do końca zostało mu nie całe 2 lat czy moze pisać do dyrektora o przepustke na remont domu

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 29 czerwca 2017 at 07:24

   Pani Edyto,
   Przepustka stanowi przede wszystkim formę nagrody dla skazanego, który wyróżnia się dobrym zachowaniem. Częstotliwość przyznawania przepustek, oraz czas na jaki mogą być udzielone zależy od typu zakładu karnego. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Zakładu Karnego może jednak zezwolić na opuszczenie zakładu na czas nieprzekraczający 5 dni – jednak z powodów takich jak choroba najbliższego członka rodziny, czy uczestnictwo w pogrzebie. Należy wspomnieć, że sąd penitencjarny z ważnych powodów osobistych, rodzinnych, lub z powodu choroby może udzielić przerwy w wykonaniu kary. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dzień dobry mam pytanie mój mąż został osadzony w zakładzie karnym w Włocławku karę odsiaduje od lutego tego roku a ma do 2 lipca 2018 kiedy by mógł się starać o przepustkę ,czy mógł by się starać o skrócenie kary? Z góry dziękuję

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 29 czerwca 2017 at 07:35

   Pani Sandro, zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego przepustka jest formą nagrody dla skazanego, którą Dyrektor ZK może przyznać po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Odnosząc się do warunkowego zwolnienia, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieją przesłanki do jego udzielenia. W tym przypadku ważne jest jaką część kary już odbył Pani mąż, za jakie przestępstwo został skazany, oraz czy spełnia kryteria zawarte w art. 77 Kodeksu Karnego. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje sąd. Pozdrawiam

  • Avatar
      Odpowiedz
   Edyta wantuch 30 lipca 2017 at 14:23

   A co wynika z art 91 pkt 7 taka przepustka nie jest nagroda i skazanemu mozna udzielać przepustek z zakladu typu półotwartego a w naszym przypadku nawet i tego nie możemy dostac jak napisałam do dyrektora zk to wychowawca sam go zdegradował na R 1 nie mając podstaw bo maz pracował od samego początku na zk inny osadzony który do końca ma 6 lat wychowawca dał mu przepustke a na wolności był w grupie przestępczej

   • Kancelaria Kaliciński
       Odpowiedz
    Kancelaria Kaliciński 24 sierpnia 2017 at 13:24

    Szanowna Pani, niestety nagroda jaką jest przepustka stanowi formę uznaniową i zależy od Dyrektora ZK. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz
  Justyna Woźniak 26 czerwca 2017 at 20:44

  Witam mój narzeczony dostał wyrok za alimenty w ZK jest od 28grudnia 2016 został mu jeszcze rok za tydzień ma komisję o przeniesienie na R2 czy po komisji może się starać o przed terminowe zwolnienie czy jeszcze nie? I czy może ubiegać się o przepustki po tej komisji?

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 29 czerwca 2017 at 13:25

   Pani Sandro,
   Pani narzeczony popełnił przestępstwo w warunkach recydywy (typ zakładu R2), to oznacza, że może on się ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu dwóch trzecich kary. Ponadto, aby uwzględniono taki wniosek muszą zostać spełnione dodatkowe przesłanki, przede wszystkim postawa skazanego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W mojej ocenie Pani narzeczony może ubiegać się o przepustki, jednak czy otrzyma tę formę nagrody zależy od Dyrektora ZK. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam mam pytanie mój chłopak osiaduje wyrok już przebywa w zk 3 lata i siedem miesięcy zostało mu jeszcze 1 rok i 10 miesięcy od sierpnia ma przyznana podgrupe r2.Chcielibysmy zawrzeć zwiąek małżeński ale niestety nie zbyt przyjemne jest zawarcie go tam. Nadmienię że pracuje za granicą i wracam do Pl pod koniec lipca i będę przebywać do 2 października jakie są szanse i jaka procedura na załatwienie przepustki na w/w okoliczność? W ty. Czasie co będę w Pl i ile się czeka na odpowiedź na taką przepustkę od dyrektora. Nadmienię że ma dobrą opinię w zk tylko że cały czas go rzucają z zk na zk a z tego co wiem tomusi trochę czasu przesiedzieć w zk pół otwartym zeby się z nim zapoznali czy jest wogóle jakaś szansa???Dziękuję za odpowiedź Beata

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 29 czerwca 2017 at 13:50

   Pani Beato,
   uważam, że w tym przypadku warto, aby Pani chłopak zgłosił się w pierwszej kolejności do wychowawcy, ponieważ w każdym ZK panują odmienne zasady. Co do przepustki, należy pamiętać, że jest to głównie forma nagrody, którą Dyrektor ZK może przyznać po odbyciu przez skazanego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Niestety przepisy KKW nie określają ile czasu Dyrektor ma na ustosunkowanie się do wniosku skazanego. Odnośnie opinii – warto skierować prośbę o jej wydanie także do poprzednich ZK, tak, żeby w aktualnym ZK komisja penitencjarna miała przed sobą pełny obraz sytuacji. W ostateczności pozostanie Państwu zawrzeć związek małżeński w zakładzie karnym. Więcej informacji o udzielaniu ślubów cywilnych znajdzie Pani na stronie https://obywatel.gov.pl/malzenstwo . Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dobry wieczór jakie szanse ma maz o przerwe w karze w sadzie apelacyjnym czy sa duże

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 24 sierpnia 2017 at 13:22

   Szanowna Pani,
   powyższe zależy od konkretnych okoliczności sprawy i bez wglądu do akt nie jestem w stanie tego określić.

 • Avatar
     Odpowiedz
  Edyta wantuch 5 sierpnia 2017 at 16:50

  Dzień dobry czy ja jako żona moge uczestniczyć w sprawie w sadzie apelacyjnym o przerwe w karze i czy mozna dać nowe dowody do sprawy z góry dziękuje

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 24 sierpnia 2017 at 13:21

   Pani Edyto, niestety na podstawie art. 153a § 1 KKW należy stwierdzić, że nie może Pani uczestniczyć w posiedzeniu w przedmiocie przerwy. W takim posiedzeniu udział ma prawo wziąć: prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Odpowiadając na drugie pytanie należy zauważyć, że można powołać nowe dowody, aczkolwiek sąd może je oddalić, jeśli uzna, że strona mogła je powołać przed sądem pierwszej instancji. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz
  Kinga Dołomisiewicz 22 sierpnia 2017 at 22:47

  Dzien dobry, mam pytanie. Brat nie zaplacil grzywny. Dostal kare 2 lat bezwzglednego pozbawienia wolnosci. Aktualnie z nakazem doprowadzenia zostal przewieziony do zk na odbycie kary. Czy jest szansa na wczesniejsze zwolnienie gdybym teraz wplacila ta grzywnę? Czy jest juz za pozno? Pozdrawiam, Kinga

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 24 sierpnia 2017 at 12:51

   Szanowna Pani Kingo,

   przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, na podstawie art. 47 par. 2 dają w określonych przypadkach możliwość zwolnienia się skazanego W KAŻDYM CZASIE od zastępczej kary pozbawienia wolności, poprzez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny. Spłata przez skazanego grzywny pozostałej do uiszczenia powoduje konieczność wydania na podstawie art. 24 § 1 KKW postanowienia o uchyleniu kary zastępczej. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz
  Marta turowicz 26 sierpnia 2017 at 21:01

  Witam jestem osobą gluchoniemą, sama wychowuje synka. Mój partner i ojciec mojego dziecka już w areszcie już 5 miesięcy. Dostał wyrok 3 lata i 10 miesięcy. Ma problemy z tarczycą i nogami. Chcę żeby wrócił do domu ponieważ samej jest mi ciężko wychowawyć synka jako samotna matka, na dodatek gluchoniema. Co muszę zrobić żeby on mógł wyjść na wolność i pomógł mi. Z góry dziękuję za odpowiedz

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 27 sierpnia 2017 at 21:31

   Szanowna Pani, w opisanej sytuacji proponuję by Pani partner złożył do sądu wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary. Zgodnie z art. 153 par. 2 Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Podkreślenia wymaga, że w przypadku gdy przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary.

 • Avatar
     Odpowiedz
  Marta turowicz 28 sierpnia 2017 at 18:39

  Dziękuję bardzo pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam serdecznie,
  Chciałabym zapytać czy zakład karny ma obowiązek poinformowania rodziny skazanego o zmianie jego zdrowia i przewiezienia go do innego miasta, do szpitala?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź,
  pozdrawiam,
  Anna

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dzien dobry,
  Mam pytanie poniewaz moj brat zostal skazany na okres 6 miesiecy za brak splaty alimentow czy jest mozliwosc aby wyszedl wczesniej z ZK czy musi odbyc caly przyznany okres?

  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  Pozdrawiam,
  Marta;(

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam serdecznie,
  Mam pytanie czy osoba skazana na 6 miesiecy za brak splaty alimentow moze starac sie o skrocenie odbycia kary?

  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  Marta

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 5 września 2017 at 20:02

   Witam,

   Tak, zgodnie z art. 78 par. 1 kodeksu karnego skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. W przedmiotowej sprawie, proponuję spróbować z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dobry wieczór chciałam sie dowiedzieć po jakim czasie po zdegradowaniu z r2 na r1 mozna starać sie o przepustke w zakladzie zamkniętym

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dobry wieczór po jakim czasie po zdegradowaniu z r2 na r1 mozna starać sie o przepustke z góry dziękuje

 • Avatar
     Odpowiedz

  Witam,
  Bardzo dziekuje Panu za odpowiedz;)
  Prosze jeszcze mi powiedziec w jaki sposob mozna sie starac o doruz elektroniczny?

  Pozdawiam serdecznie,
  Marta

 • Avatar
     Odpowiedz
  Agnieszka łączyńska 12 października 2017 at 10:06

  witam mój tata od 3 dni jest zakładzie karnym pod Bydgoszcz i dostał 6 miesięcy za alimenty czy jest możliwość żeby dostał przepustka na święta jak z widzeniami

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 12 października 2017 at 16:08

   Witam, teoretycznie jest taka możliwość, gdyż zgodnie z art. 138 par. k.k.w. skazany może otrzymać przepustkę po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Warunkowe zwolnienie przysługuje po odbyciu co najmniej połowy kary, poza nielicznymi wyjątkami. Oczywiście sam okres odbycia odpowiedniej części kary to nie jedyny wymóg. Nagrody przyznaje się skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego. Dodatkowo skazany musi wyróżniać się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary. Odnośnie widzeń to proszę sprawdzić na stronie internetowej zakładu karnego, w jakie dni przysługują widzenia. Z uwagi na to, że kara wynosi 6 miesięcy sugerowałbym spróbować z wnioskiem do Sądu o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Pozdrawiam

   • Avatar
       Odpowiedz

    Nie ma żadnej możliwości aby otrzymał przepustkę. Nie ma co się oszukiwać. Przebywa w ZK za krótko w stosunku do wyroku, który mu pozostał. W konwoju nie dadzą mu przepustki na święta do domu. Przykro mi

 • Avatar
     Odpowiedz

  Może ja się wypowiem, albowiem przebywam w zakładzie karnym typu półotwartego (obecnie na przepustce). Mam oczywiście rozeznanie w swojej jednostce, jak również z innych.

  Przepisy przepisami – nie są stosowane we właściwy sposób, jak tu można przeczytać.
  Jeżeli ktoś trafia do więzienia na 100 dni czy pół roku – NIECH ZAPOMNI O PRZEPUSTKACH.

  W 80% zakładów karnych warunkiem otwarcia grupy przepustkowej jest praca poza terenem jednostki. Aby ją dostać również trzeba spełnić wiele wymogów. Z doświadczenia wiem, że osadzeni mający przed sobą CO NAJMNIEJ rok kary mogą liczyć na te przywileje. W innym przypadku słyszy się od administracji „że za krótko do końca i nie ma to sensu”.

  BARDZO WAŻNA RZECZ – jeszcze do niedawna przepustki przyznawali nam z automatu po trzech miesiącach pracy poza terenem zakładu. Teraz zmieniła się interpretacja przepisów KKW, przez co otwarcie przepustek = wystąpienie o warunkowe zwolnienie. Moim zdaniem jest to sprzeczne z przepisami, bo do przepustek potrzeba 1/4 kary, a do warunkowego zwolnienia 1/2 – no ale tak teraz robią. Walczyć z nimi nie ma sensu…

  A jeśli chodzi o przepustki losowe – w 80% przypadków można je dostać pod asystą funkcjonariuszy SW (osoba jest w kajdankach). Wiedzcie jedno. Jeśli jesteście już jakiś czas w swojej jednostce, pracownicy Was jako tako znają, odbyliście już jakąś część kary (minimum 1/5) to macie szanse na przepustkę losową bez konwoju. W innych przypadkach, np. ktoś dopiero co trafił do ZK albo siedzi tam miesiąc, przed nim jeszcze rok czy dwa – zapomnieć moną o losówkach bez konwoju.

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dzien dobry mojemu chlopakowi odwieszono wyrok rok pozbawienia wolnosci a z racji tego ze mialam niedawno operacje i nie moge dzwigac a mamy 5cio miesieczne dziecko czy jest cos co mozna zrobic zeby wyszedl?

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 17 października 2017 at 20:20

   Dzień dobry, proszę spróbować z wnioskiem o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek taki może złożyć Pani chłopak ewentualnie ustanowiony obrońca. Pani partner może też złożyć wniosek o przerwę w wykonaniu kary, jako podstawę podając ważne względy rodzinne. Pozdrawiam

  • Avatar
      Odpowiedz
   Edyta Wantuch 4 lipca 2018 at 16:24

   W jakim zk byłeś ?

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dzień dobry chciałam zapytać czy na porzniecie drzewa na zimę można uzyskać przepustkę od dyrektora zakładu karnegi

 • Avatar
     Odpowiedz

  Bardzo proszę o Pana zdanie i opinie. Mój partner dostał możliwość odbywania przepustek. Jednak na pierwszą nie wyszedł bo było sprzątanie budynków na drugą dodam, że rozpisał terminy przepustek na cały miesiąc nie wyszedł również ponieważ ktoś nie dopełnił formalności i brakowało dokumentów. Jest to ewidentne zaniedbanie ze strony pracowników SW. Po tym zajściu napisałam prośbe do Dyrektora o wyjaśnienie sytuacji, gdyż pod terminy przepustek przyjechała rodzina czekaliśmy 2h pod ZK po to, aby się dowiedzieć, że i tak nie wyjdzie. Dzwoniłam w ciągu dnia do dowódcy zmiany który informował mnie najpierw, że godzina wyjścia się opóźni po czym, że jednak termin się przesunął. Teraz z kolei juz jest jawne robienie na złość po piśmie do dyrektora wychowawcy czują się oburzeni i jeden z nich poinformował go dzisiaj, że w tym tygodniu nie wyjdzie bo NIE!!! Gdzie możemy szukać pomocy? I jak? Partner stanął na komisji, która otworzyła przepustki, ale i tak nic z tego bo ktoś ma muchy w nosie. Czy naprawdę pomimo wcześniej ustalonego harmonogramu oni mogą w ten sposób robić sobie co chcą? Dodam, że w dni w którym miał być na przepustke a nie wyszedł nie dostał posiłku, gdyż jest taki bałagan w papierach i było zgłoszone, że go nie ma. Bardzo proszę o pomoc.

  • Kancelaria Kaliciński
      Odpowiedz
   Kancelaria Kaliciński 16 listopada 2017 at 20:56

   Dzień dobry, proszę zwrócić się do sędziego penitencjarnego. Do jego kompetencji należy między innymi nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kar i środków związanych z pozbawieniem wolności. Ponadto sędzia penitencjarny wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności, przegląda dokumenty, żąda wyjaśnień od administracji tych jednostek, przeprowadza rozmowy z osobami pozbawionymi wolności, także podczas nieobecności innych osób, oraz bada ich wnioski, skargi i prośby. Równolegle można też napisać do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i wskazać na zaistniałe nieprawidłowości. Pozdrawiam

 • Avatar
     Odpowiedz

  Dodam jeszcze, że od maja 2017 wychodzi codziennie do pracy. A mnie nikt na pismo do tej pory nie odpisał. Zlożyłam mailem 12 listopada. Wychowawca go wezwał i powiedział, że jestem nawiedzona i ze można to było załatwić bez dyrektora

Zostaw komentarz