fot. Flickr/CC-BY/Jason Truscott

Zachowek a darowizna


Analizując kodeks cywilny, można natknąć się na dwa całkowicie różniące się od siebie terminy, które w wielu przypadkach mają na siebie istotny wpływ przyczynowo skutkowy. Stają się kwestią wielu sporów oraz roszczeń. Jest to zachowek oraz darowizna, jednak zanim omówimy wpływ darowizny na zachowek, warto dokładnie zapoznać się z ich definicjami.

Co to jest zachowek?

Zachowek to cześć majątku zmarłego, która zgodnie z Kodeksem Cywilnym przysługuje rodzicom, małżonkowi oraz potomkom zmarłego, niezależnie od jego woli. Ideą zachowku jest ochrona najbliższych członków rodziny, których spadkodawca nie zabezpieczył w przypadku swojej śmierci. Oznacza to, że o zachowek mogą ubiegać się wyżej wymienione osoby, które nie zostały powołane do otrzymania spadku. Wartość zachowku, o który można się ubiegać, oblicza się poprzez wyznaczenie połowy wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby tej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli majątek zmarłego wynosi 800 000 zł, a udział osoby ubiegającej się o otrzymanie zachowku wynosi 1⁄4, wówczas prawo gwarantuje takiej osobie kwotę 100 000 zł.

Czym jest darowizna?

Darowizna jest to natomiast forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowywanej. Dotyczy ona wszystkich dóbr materialnych oraz pieniędzy, które przekazujmy komuś, nie chcąc nic w zamian. Osoba chcąca ofiarować darowiznę, zobligowana jest do sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego. W przypadku niedochowania formy umowa staje się nieważna.

Kwestie prawne

Terminy te są częstym przedmiotem sporów odwołujących się do prawa spadkowego. Dzieje się tak, ponieważ darowizny, których zmarły dokonał za swojego żywotna, są doliczane do wartości jego majątku. W sytuacji, w której podczas ogłoszenia spadku okazuje się, że majątek zmarłego jest zerowy, ale udzielił on za życia darowizn, to wciąż istnieje obowiązek wypłaty zachowku przez osoby uprawnione do otrzymania spadku na rzecz osoby, która nie była to niego uprawniona, ale kodeks gwarantuje jej prawo do zachowku.

Studium przypadku

Wydawać by się mogło, że jest to krzywdzące rozwiązanie, jednak w większości przypadków pozwala ono częściowo chronić interesy najbliższych członków rodziny. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ojciec wdowiec związał się nieformalnie z kobietą, która namówiła go na przepisanie darowizny, której przedmiotem jest rodzinny dom. Po śmierci ojca dzieci będą liczyć na odziedziczenie domu, jednak zgodnie z prawem nowym właścicielem staję się partnerka zmarłego ojca. Takiej darowizny nie da się podważyć, tracą one więc prawo do nieruchomości, jednak możesz wnieść pozew o zachowek i odzyskać część utraconych pieniędzy. Wbrew pozorom życie zna wiele takich przypadków, dlatego warto wiedzieć jak się zachować się w przypadku ich wystąpienia.

Wszystkich zainteresowanych pomocą, nie tylko w kwestii pomocy w sprawie darowizn i zachowków, ale również podziałów majątków lub alimentów w Warszawie i okolicach, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz