Kristin Gründler, fotolia.com, #93309847

Ustalenie imienia i nazwiska dziecka


Wraz z nadejściem nowego roku na wielu portalach internetowych znaleźć możemy statystyki odnośnie do najczęściej nadawanych polskich imion w ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy. Skłania to do refleksji – czy każde imię może zostać nadane dziecku? I jak przebiega proces ustalenia nazwiska, np. w przypadku rodziców o dwóch różnych nazwiskach? Przeczytajcie!

 

Nadanie imienia

Imię wybierają dla dziecka jego rodzice. Wpisane zostaje ono do aktu urodzenia, a jeśli rodzice zechcą, mogą podać również drugie imię dziecka. To ważne szczególnie, jeśli wiemy, że będzie ono nosiło popularne nazwisko i drugie imię może uratować je przed wielokrotnymi pomyłkami w bazach danych np. w szkole czy na uczelni. Jeśli rodzice nie wybiorą dla dziecka imienia sami, wówczas nadaje je kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Musi dodać wzmiankę na ten temat w dokumentach dziecka. Nie sposób nie wspomnieć tu o niestandardowych imionach, które rodzice bardzo chętnie wybierają dla swoich dzieci. Jeśli urzędnik USC widzi, że takie imię jest w formie zdrobniałej, ma charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity albo nie wskazuje na płeć dziecka, wówczas może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia. Jeżeli rodzice postanowią, że chcą jednak zmienić imię, które wybrali na początku, mają na to 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

 

Nadanie nazwiska

Sytuacja jest jasna, jeśli rodzice nowonarodzonego dziecka są w związku małżeńskim. Wtedy dziecko nosi nazwisko, które jest wspólnym nazwiskiem małżonków. Co dzieje się jednak, gdy rodzice nie są małżeństwem? Jeśli ojcostwo ustalono poprzez uznanie dziecka, będzie ono nosiło nazwisko ojca. Jeżeli w momencie uznania dziecko ma już więcej niż 13 lat, ono samo musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska. Jeżeli zaś ojcostwa dziecka nie ustalono, to kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje w akcie urodzenia dziecka nazwisko matki, a jako imię ojca – imię, które wskazała matka. W rzeczywistości często mamy do czynienia z sytuacjami konfliktowymi, w których rodzice nie mogą porozumieć się w temacie wyboru nazwiska dla dziecka. W przypadku, gdy rodzice nie wydadzą zgodnych oświadczeń, dziecko będzie nosić nazwisko dwuczłonowe, złożone z nazwisk obojga rodziców. W tym wypadku nazwisko matki będzie pierwsze w kolejności. Ta sama zasada obowiązuje też w momencie, gdy rodzice nie złożyli wniosków w ogóle.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz