500+ – ustalenia prawne


Co chwilę słyszymy ostatnio w radiu i telewizji o programie 500+. Nie oznacza to jednak, że dla Polaków wszystko z nim związane jest jasne. Wciąż rodzą się wątpliwości, związane z tą nowością. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do programu 500+?

Rządowy program Rodzina 500+ przede wszystkim pomagać w wychowywaniu dzieci. W tym celu Rząd przyznaje rodzicom świadczenia wychowawcze. Mają one stanowić częściowe pokrycie kosztów, jakie rodzice ponoszą w związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb życiowych dziecka i jego wychowania. Mogą zostać przeznaczone na opłatę korepetycji, wyposażenie ucznia w wyprawkę szkolną czy kupienie nowych ubrań dla malucha, który wciąż rośnie. Jednym słowem 500+ ma stanowić dla rodziców doraźną pomoc finansową przy wychowywaniu dzieci.

 

Kto i w jakim przypadku może otrzymać pomoc z programu 500+?

Zacznijmy od tego, jaka to kwota. Świadczenie w wysokości 500 zł rodzice dziecka otrzymują raz w miesiącu. Z reguły jest przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Wówczas nie są istotne dochody rodziców. Istnieje jednak także możliwość otrzymania pomocy już po narodzinach pierwszego dziecka. Wtedy konieczny jest jeden warunek – dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł oraz nie większy niż 1 200 zł w wypadku, gdy któreś dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne. Brane pod uwagę są zarobki uzyskane w kraju oraz za granicą. Liczy się tutaj praca na etacie, umowa cywilno – prawna, działalność gospodarcza, emerytura, renta, świadczenia rodzinne oraz dochody z gospodarstw rolnych.

 

Jak ubiegać się o 500+?

Należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Potrzebne są do tego dane personalne osoby, która ubiega się o pomoc, a także dane dzieci, które ta osoba utrzymuje. Jeśli mówimy o staraniach o zasiłek na pierwsze dziecko, do wspomnianego wniosku musi zostać dołączone zaświadczenie i oświadczenie o wszystkich uzyskiwanych dochodach.

 

Wszystkich, którzy zetknęli się z problemami prawnymi w kwestiach rodzinnych, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz