BillionPhotos.com, fotolia.com, #139628120

Najczęstsze wykroczenia internetowe


Tematy związane z przestępczością w sieci są o tyle trudne, że wykroczenia internetowe trudno jest zdefiniować oraz odkryć. Niełatwym zadaniem jest zdobycie dowodów i znalezienie sprawców wykroczeń. Badania statystyczne wskazały, że liczba internetowych przestępstw z roku na rok wzrasta.

Zgodnie z art. 212 kodeksu karnego za pomówienie innej osoby lub instytucji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. A co z pomówieniem w internecie? Otóż wszelkie obraźliwe wypowiedzi zamieszczone w internecie – na stronach, forach czy portalach społecznościowych, są traktowane tak samo, jak wypowiedzi ustne, kierowane do konkretnej osoby. Wobec tego wszelkie treści, które mogły kogoś poniżyć lub wpłynąć na utratę jego dobrego imienia w opinii innych, podlegają karze, nawet jeśli zostały przedstawione w sieci.

Zniewaga w internecie

Sprawy związane z przestępstwem w sieci są ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że sąd zajmuje się nimi dopiero wtedy, gdy osoba prywatna wniesie takie oskarżenie na sprawcę. Kara może mieć dwojaki wymiar, w zależności od tego, czy chcemy rozpocząć postępowanie karne czy cywilne. Przy postępowaniu karnym karą może być kara pieniężna, ograniczenie lub pozbawienie wolności na czas do jednego roku. Z kolei w postępowaniu cywilnym kara, jaką poniesie sprawca to przeprosiny pokrzywdzonego lub obciążenie majątkowe.

Stalking

Internet to miejsce, w którym bardzo często dochodzi do stalkingu, czyli uporczywego nękania kogoś i naruszaniu jego prywatności, przez co u nękanej osoby wzrasta poczucie zagrożenia. Z takim zachowaniem spotykamy się w sieci bardzo często, zwłaszcza za pośrednictwem portali społecznościwych. W art. 190a, dodanym do kodeksu karnego, znajduje się również zapis odnoszący się do kradzieży tożsamości – mamy tu na myśli zakładanie nieprawdziwych profili, na których publikuje się informacje, poprzez które dana osoba jest znieważana, a także podszywanie się pod kogoś. Niestety, ale z tego typu zjawiskami mamy do czynienia coraz częściej. Zgodnie z prawem takie zachowania są również uznawane za stalking.

Rozsyłanie spamu

Spam to sprawa denerwująca, a polskie prawo uznaje rozsyłanie go za wykroczenie – ku uciesze tych, których skrzynki są nimi zapchane. Okazuje się, że za rozsyłanie spamu sprawcę może dotknąć niemała kara. Wykroczenie to może być ścigane po złożeniu wniosku przez osobę pokrzywdzoną. Na sprawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 5000 zł. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakłada, że osoba odpowiedzialna za spam, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Co ważne, aby dana wiadomość była uznana za spam, musi spełniać dwa konkretne warunki. Po pierwsze za spam możemy uznać wiadomość, której odbiorca nie wyraził zgody na jej otrzymywanie drogą mailową, a po drugie, gdy treść wiadomości nie współgra z profilem odbiorcy. Dodajmy jednak, że na skrzynki mailowe klientów firm mogą przychodzić najróżniejsze reklamy i jest to całkowicie legalne – pod warunkiem, że właściciele owych adresów e-mail wyrazili zgodę na to, by je otrzymywać.

Jak ścigani są internetowi przestępcy?

Policjanci ścigają internetowych przestępców po numerze IP. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakłada, że z uwagi na prowadzone przez organy państwa postępowania, usługodawca musi udzielić informacji o użytkowniku, czyli udostępnić jego nazwisko i imiona, numer PESEL, adres oraz dane, dzięki którym możliwe jest zweryfikowanie podpisu elektronicznego. Dzięki temu użytkownicy sieci, dotąd bezkarni i anonimowi, stają się łatwi do rozpoznania.

Wszystkich Czytelników, którzy poszukują porad prawnych w Warszawie i okolicy, zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę we wszystkich kwestiach związanych ze znieważaniem oraz stalkingiem w internecie.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

2 komentarze

Zostaw komentarz