fotolia.com, #101463279 | Autor: adrian_ilie825

Spadek z długami – co wtedy?


Spadek z długami to temat spędzający sen z oczu wielu osobom. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają na uniknięcie tego kłopotu. W jaki sposób?

Wydaje się, że sprawa jest prosta – wystarczy złożyć właściwe oświadczenie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy albo o fakcie, że zostaliśmy wymienieni w testamencie pozostawionym przez zmarłego. Nie za każdym jednak razem wiadomo, czy spadek składa się z samych aktywów, czy również i pasywów. Jeżeli po czasie 6 miesięcy nie złożymy żadnego oświadczenia, odziedziczymy spadek, w związku z czym jeżeli spadkodawca pozostawił długi, my będziemy zobowiązani do spłacania ich z własnej kieszeni. Kiedy nie chcemy przy okazji obciążyć długiem naszych zstępnych czy innych osób z nami spokrewnionych, najlepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Gdy postanowimy odrzucić spadek, krąg spadkobierców zostanie ustalony od początku, tyle że my nie będziemy brani pod uwagę. Będzie to oznaczać, że długi spadkodawcy spłacimy tylko do wysokości aktywów spadku. Nie będzie to jednak komfortowa sytuacja, ponieważ wiąże się z koniecznością wystąpienia o sporządzenie spisu inwentarza, aby móc wykazać wierzycielom masy spadkowej, jakie były aktywa spadku.

Odrzucenie spadku

Jeżeli okaże się, że długów będzie zbyt dużo, by po ich spłacie coś pozostało, a my nie chcemy podjąć się regulowania długów z tej masy, najłatwiej będzie po prostu odrzucić spadek. Jednak w takiej sytuacji, chcąc chronić zstępnych i pozostałych krewnych (jeśli ma zostać ustalony nowy krąg dziedziców ustawowych) od odziedziczenia spadku z długami, powinniśmy dopilnować, by oni także w określonym terminie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku. Gdyby okazało się, że dziedzic zadłużonego spadku umarł i nie zdążył na czas złożyć właściwego oświadczenia, mogą zrobić to spadkobiercy zmarłego dziedzica. Termin 6 miesięcy nie ulegnie jednak wówczas wydłużeniu.

W przypadku małoletnich

Prawo zakłada, że małoletni za każdym razem nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza i nie mają obowiązku w tym celu składać żadnego oświadczenia. Oprócz tego obowiązuje zasada, że gdy choć jeden ze spadkobierców otrzymał spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas pozostali będą traktowani identycznie. Oznacza to, że będą nabywać spadek z dobrodziejstwem inwentarza nawet wówczas, gdy nie składali oni oświadczenia w tym zakresie.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz