Czym jest konfiskata rozszerzona?


20 grudnia rozpoczęto planowanie zmian w prawie. Dzięki nim ma nastąpić przełom w walce ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Co pomoże zlikwidować dotychczasowe problemy z majątkiem pozyskanym drogą przestępczą?

Przyjęte zmiany będą dotyczyły przepadku rozszerzonego, czyli tzw. konfiskaty rozszerzonej. Polegać ma na rozszerzeniu katalogu przestępstw, których przepadek będzie dotyczył, dokładniej o przestępstwa, za które grozi kara powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

Granicą kontroli legalności nabytego mienia ustanowiono 5 lat przed popełnieniem przestępstwa. Wobec tego przy skazaniu za poważne przestępstwo sprawca będzie miał w obowiązku wykazanie legalności swojego majątku w ciągu 5 ostatnich lat. Ta metoda stosowana jest w wielu krajach. U nas mowa jest o zaledwie pięciu latach – niektóre państwa sprawdzają legalność dochodów sprzed nawet 15 lat.

Po co konfiskata rozszerzona?

Zmiana na wzmocnić narzędzia prawne, służące pozbawianiu dochodów sprawców największych przestępstw, które popełniane są przede wszystkim w dużych grupach przestępczych. Nierzadko są one podstawą finansową do dalszych działań kryminalnych. Wobec tego zastosowanie przepadku mienia, które zostało wzięte z działań przestępczych, może okazać się bardzo skuteczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Spekuluje się, że podziała to nawet lepiej niż długoletnia kata więzienia. Tutaj pojawia się też kwestia odpowiedzialności społecznej – sprawcy dużych przestępstw nie tylko powinni odbyć stosowną karę, ale i odebranie im środków, które zostały zdobyte nielegalnie. Warto tu wspomnieć, że konfiskata rozszerzona dotyczyć ma przede wszystkim sprawców poważnych przestępstw na dużą skalę.

Co się zmieni?

Ustawa ma wprowadzić możliwość przepadku mienia bez konieczności skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności – np. w momencie, gdy postępowanie karne musi zostać umorzone czy zawieszone, np. w momencie śmierci sprawcy. Projekt pozwala również na wprowadzenie zmian w prawie karnym wykonawczym. Umożliwią one usprawnienie egzekucji orzeczonego przepadku korzyści majątkowej, która została osiągnięta z przestępstwa. W projekcie znalazły się też przepisy, które pozwalają na stosowanie środków kontroli operacyjnej, które mają ujawnić mienie zagrożone przepadkiem.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz