Photographee.eu, fotolia.com, #88075285

Prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających


Niedawno na blogu pojawił się wpis dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu. Dzisiaj chcemy skupić się również na jeździe, która jest zabroniona, jednak w nieco innym wydaniu – mianowicie po zażyciu środków odurzających. Jakie konsekwencje można ponieść za taki występek i czy zawsze mamy do czynienia z przestępstwem ?

Alkohol a narkotyki – różnica w tolerancji

W przypadku środków odurzających sytuacja ma się nieco inaczej niż przy alkoholu. Ustawodawca nie uregulował bowiem w kodeksie karnym, jaka ilość środka odurzającego może znajdować się w organizmie przed zajęciem miejsca za kółkiem. Wystarczy więc niewielka ilość narkotyku – jeśli zostanie wykryty, nie będzie już ważne, ile go przyjęto. Wystarczy, że był.

Co w momencie wykrycia?

W sytuacji ujawnienia przez policję, że kierowca może znajdować się pod wpływem narkotyków, sprawca poddawany jest badaniu narkotesterem, jeszcze na miejscu zdarzenia. Później dopiero przewożony jest na badanie krwi. Dysponując próbką krwi, organ prowadzący postępowanie powołuje dowód z opinii biegłego. Zadaniem biegłego jest określenie rodzaju i ilości narkotyków jakie zostały zażyte przez przebadanego. W opinii, biegły może też zawrzeć wnioski w zakresie tego jaki wpływ na organizm kierowcy, mogła mieć znajdująca się ilość środka odurzającego. Z uwagi  jednak na to, że jest to tematyka skomplikowana, dużo zależy od indywidualnych predyspozycji danej osoby, wnioski takie należy uznać za niewystarczające.

Podkreślenia wymaga, że jeśli osoba jest oskarżona o spowodowanie wypadku będąc pod wpływem środków odurzających, samo wykrycie w organizmie narkotyków może nie być decydujące. Jest tak dlatego, że równie ważne są  wszystkie okoliczności związane ze zdarzeniem, a w szczególności to, dlaczego kierowca został zatrzymany, jak pojazd zachowywał się na drodze, jak kierowca zachowywał się w czasie zatrzymania i inne.

Warto zaznaczyć, że zdarzają się czasami sytuacje, gdy w organizmie kierowcy zostaną wykryte środki odurzające, a zachowanie kierowcy nie będzie wskazywać, że znajdował się pod ich wpływem. Może on być jednak po ich spożyciu – to jednak zupełnie, co innego, jest traktowane łagodniej.

Jaka kara za prowadzenie pod wpływem środków odurzających?

Zgodnie z art. 178a § 1 K.K. osoby znajdujące się pod wpływem środka odurzającego, które prowadzą pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku osób pozostających w stanie nietrzeźwości. W praktyce oznacza to, że najbardziej dotkliwą karą może być zakaz prowadzenia pojazdów, od 3 do 10 lat. Jeśli osobę zatrzymano po raz pierwszy, może spodziewać się wyroku pozbawienia wolności w zawieszeniu lub jedynie kary grzywny. Jest więc niewiele prawdopodobne, że zatrzymany trafi do więzienia. Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy nie tyle zostanie on zatrzymany podczas kontroli, co prowadząc pod wpływem środków odurzających, spowoduje wypadek. Wówczas pod uwagę wzięte zostanie wspomniane już zachowanie podczas badania oraz ilość środka we krwi badanego.

Wszystkich, którzy poszukują porad prawnych, również online, zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz