krivinis, fotolia.com, #121696311

Rozwód a podział majątku


Rozwód wiąże się z koniecznością ustalenia między małżonkami wielu kwestii spornych. Trzeba zdecydować, czyja wina zostanie ujęta we wniosku, z kim zamieszkają dzieci, a także jak podzielony zostanie wspólny majątek pary. Ten ostatni z wymienionych problemów rodzi często poważne spory. Jak zgodnie z prawem może być podzielony majątek przy rozwodzie?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w sprawie o rozwód Sąd dokona podziału majątku jedynie w sytuacji, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Strony muszą wskazać konkretnie, co wchodzi w skład majątku, jaka jest jego wartość, a także jak winien zostać podzielony. W tym zakresie konsensus jest wielce pożądany. Z uwagi na to, że zazwyczaj małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, Sąd nie dokonuje podziału majątku i odsyła strony na drogę osobnego postępowania sądowego.

Warto wiedzieć, że małżonkowie dzielą między sobą jedynie aktywa majątku wspólnego. Należy zaznaczyć, że Sąd nie dzieli długów, choć oczywiście zdarza się, że ze stron przyjmuje na siebie obowiązek spłaty długu. Od razu podkreślenia wymaga, że takie zobowiązanie nie jest wiążące dla wierzyciela, zazwyczaj banku.

 

Równo czy według zasług?

Prawo określa generalną zasadę, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Tak zakłada artykuł 43 kodeksu rodzinnego. Jeśli jednak zostaną przedstawione odpowiednie uzasadnienia, udziały mogą zostać podzielone z uwzględnieniem winy małżonków. Określając udział małżonków w powstaniu wspólnego majątku, bierze się pod uwagę osobisty trud, włożony w wychowanie dzieci i w prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

Kto przejmie dom?

To zależy przede wszystkim od tego, kto był jego właścicielem w momencie zawarcia małżeństwa. Jeśli para kupiła dom czy mieszkanie w czasie trwania małżeństwa, sąd orzeka o równym podziale nieruchomości. Jeśli jednak wina jednej ze stron zostanie wzięta pod uwagę podczas określenia ustalania podziałów, to środki zostaną rozłożone nierównomiernie, z przewagą osoby niewinnej.

 

Jak para będzie mieszkać?

Mieszkanie oddzielnie nie jest wcale oczywistością. Wraz z ustaniem trwania małżeństwa sąd zdecyduje o sposobie zamieszkiwania. Jeśli jeden z małżonków zachowuje się rażąco źle, sąd może nakazać jego eksmisję z zajmowanego wcześniej wspólnie z drugim małżonkiem mieszkania. Z kolei jeśli para wniesie wniosek o podział mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków, sąd może orzec podział lub pozostawienie mieszkania jednej osobie, o ile druga zgodzi się bez problemu z niego wyprowadzić. Sąd może orzec również pozostanie rozwiedzionych małżonków w tym samym mieszkaniu. Głównie jest to decyzja podjęta ze względu na dobro dzieci lub potrzeby małżonków.

 

Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy adwokata w sprawie rozwodu, podziału majątku w Warszawie i innych kwestii z tym związanych, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz